Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Syftet är inte reklam för naprapater

Publicerad: 7 juni 2007, 06:00

REPLIK Studien om naprapati är publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift och inte någon yrkesgrupps ”marknadsföring”, skriver Eva Skillgate med flera.


Den studie som diskuterades i Dagens Medicin nr 22/07 jämförde behandling hos legitimerade naprapater med behandling hos läkare för 409 patienter med ont i rygg eller nacke.

Läkarna gav den behandling som ansågs mest evidensbaserad i SBU:s genomgång Ont i ryggen, ont i nacken från år 2000. Resultatet visade att skillnaderna mellan grupperna i smärtminskning, funktionsökning och upplevd förbättring var statistiskt och kliniskt signifikanta till naprapatins fördel efter 12 veckor.

Studien är publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift efter sedvanlig refereegranskning, och har haft ekonomiskt stöd från bland annat Vetenskapsrådet, vilket visar att professionell vetenskaplig granskning varit positiv till studiens design, metod och analys.

Det bör också påpekas att studien inte är någon yrkesgrupps  marknadsföring  och särintresse utan del av ett doktorandarbete vid Karolinska institutet och Nationella forskarskolan i vård och omsorg, vilket föregåtts av noggrann kritisk granskning av projektet. Handledare är två professorer med bred vetenskaplig och medicinsk kompetens. Att enbart 22 av 409 försökspersoner hoppar av studien får anses som ett gott resultat. Samtliga försökspersoner var väl medvetna om studiens uppläggning och de två möjligheter till behandling som fanns och hade därefter givit sitt samtycke till deltagande.

Innan studien igångsattes uppsattes vissa inklusionskriterier, som alltid vid studier som denna. Att vissa personer inte fick delta berodde på att de hade en neurologisk komplikation till sina besvär, hade en annan sjukdom eller inte hade några besvär. Inklusionskriterierna var kända för anslagsgivande vetenskapsråd och etisk kommitté och får därför anses som korrekta och inte korrupta vilket antyds i debattartikeln.

I denna första artikel har vi tre månaders uppföljning och resultaten från tolvmånadersuppföljningen analyseras nu. Ju längre uppföljning desto bättre naturligtvis. Att rapportera resultaten efter tre månader ansåg den ansedda Journal of Clinical Pain där studien finns publicerad vara tillräckligt. Vi litar på deras omdöme. Att påstå att den behandlingsmetod som här är undersökt inte skulle hjälpa i det långa loppet är en intressant iakttagelse. Hur vet debattörerna det? Finns det vetenskapliga studier som undgått oss? Och hur vet man att de tekniker som används av andra terapeuter är desamma och bättre? Vilka randomiserade studier stödjer man det påståendet på? Om det är sant att naprapater  bara  gör det som sjukgymnaster alltid gjort förstår vi inte indignationen när det visar sig att denna behandling är bra.

Vi vill slutligen påpeka att vi på intet sätt har underkänt någon behandlingsmetod.

Kontrollbehandlingen hos läkare hade också effekter, och många patienter i denna grupp blev också förbättrade. Om samma resultat skulle ha varit fallet om vi även inkluderat sjukgymnastisk behandling, kiropraktik eller annat vet vi inte och har absolut inte uttalat oss om.

Eva Skillgate, Lars Alfredsson, Eva Vingård

Läs inlägget som denna artikel replikerar: "Naprapater gör bara det som vi sjukgymnaster gjort i många år"

Eva Skillgate
är legitimerad naprapat och doktorand, Karolinska institutet.

Lars Alfredsson
 är professor i epidemiologi, Karolinska institutet.

Eva Vingård
 är professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev