Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Synen på sjukskrivna är farlig och måste förändras

Publicerad: 18 augusti 2010, 12:07

Den nya sjukförsäkringslagen har stora likheter med lagen om tvångssteriliseringar, skriver distriktsläkaren och forskaren Karin Starzmann.


Attityden och hanteringen av sjukskrivna i Sverige i dag bär stora likheter med de rashygieniska idéer som ledde till lagstiftningen som tvångssteriliserade 63 000 svenskar mellan 1935 och 1975. Sedan Linné har många inom naturvetenskapen varit anhängare av rasideologi. Det var en allmän uppfattning inom naturvetenskap och politik att rasbiologi var rätt. På samma sätt är den allmänna uppfattningen i dag att sjukförsäkringen överutnyttjas och att det är rätt att skärpa reglerna för sjukskrivning oavsett vad konsekvenserna än är för den sjuka!

Tor Larssons forskningsrapport från Arbetslivsinstitutet som kom hösten 2005 tystades ner då den inte passade in i den rådande allmänna åsikten. Han visade på att den höga sjukfrånvaron berodde på ett havererat rehabiliteringssystem i kombination med ogynnsamma politiska beslut så som avskaffande av stödet till företagshälsovård och möjlighet till lönebidragsanställning. I stället för att ta till sig detta politiskt och genomföra förändringar skuldbelade samhället de sjukskrivna och till viss del även läkarkåren.

Nu har lagen om allmän försäkring ändrats och Försäkringskassan har genomgått omfattande omstrukturering. Försäkringskassan har tolkningsföreträde för vilka sjukdomar och symtom som ger arbetsoförmåga och hur länge arbetsoförmågan kvarstår. Läkarna är helt styrda av hur Försäkringskassan vill att intygen ska skrivas. Individuella bedömningar finns det inte utrymme för utan försäkringskassetjänstemannen följer bara den nya lagen oavsett vilka konsekvenser det får.

Om man tittar på likheterna mellan steriliseringslagen och den nya sjukförsäkringslagen är de instiftade för samhällets bästa och tar inte hänsyn till vilka konsekvenser det medför för individen. Om vi inte gör något nu kommer vi att få göra upp med detta i vår historia senare! Vill opinionen och politikerna se hela problemet kring sjukskrivning och rehabilitering eller vill de bara falla in i det allmänna ogillandet och låta denna farliga process fortgå utan moraliska betänkligheter? Ska sjuka offras för den goda saken skull, på samma sätt som epileptiker steriliserades på 40-talet?

Karin Starzmann,
 distriktsläkare Tidans vårdcentral, Skövde, och doktorand och forskare kring sjukskrivning vid allmänmedicin på Göteborgs universitet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev