Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta fram en nationell handlingsplan för hjärt-kärlsjukvården”

Publicerad: 14 februari 2019, 06:00

Foto: Thinkstock

Samla avancerad högspecialiserad hjärt-kärlsjukvård där så är möjligt, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) på Alla hjärtans dag.


Ämnen i artikeln:

Danderyds sjukhusKarolinska universitetssjukhusetKungälvs sjukhusCapio S:t Görans sjukhusVästmanlands sjukhus VästeråsHjärtinfarktHjärtsviktFetmaHögt blodtryck

Hjärt-kärlsjukdomar är den allra vanligaste dödsorsaken i såväl Sverige som övriga världen. Ungefär 1 400 000 människor lever i dag i Sverige som någon gång i livet drabbats av en hjärt-kärlsjukdom. Det är fler kvinnor än män som avlider i hjärt-kärlsjukdomar. Kvinnor drabbas därtill snabbare av en andra hjärtinfarkt.

I dag den 14 februari är det Alla hjärtans dag. Det är oerhört glädjande att dödligheten i hjärtinfarkt har sjunkit kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Samtidigt ökar dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar så som hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar. Varningssignalerna är omfattande och pekar bland annat starkt på att allt fler unga människor drabbas av hjärtsvikt.

Den årliga hjärtrapporten visar på en klar koppling till ökande förekomst av fetma i befolkningen som en viktig delförklaring till att fler unga människor drabbas av hjärtsvikt. I dag lever över hälften av Sveriges vuxna befolkning med övervikt. Vi delar Hjärt-Lungfondens uppfattning att fler människor med hjärtsvikt bör följas upp på särskilda mottagningar som arbetar med hjärtsvikt.

Den akuta vården för hjärtinfarkt i Sverige håller världsklass. Parallellt med detta visar emellertid Swedehearts årliga kvalitetsindex att skillnaderna inom hjärt-kärlsjukvården är omfattande. Mellan de sjukhus som har högst kvalitet – vilka är Danderyd, Karolinska sjukhuset i Solna, Kungälv, Capio S:t Göran och Västerås – och de sjukhus som har lägst kvalitet är skillnaderna mycket omfattande och minst lika stora som för fyra år sedan. Detta är helt oacceptabelt.

Hjärt-kärlsjukvården har samma problem som övrig vård i Sverige. Långa väntetider och bristande tillgänglighet. Väntetiderna inom hjärt-kärlsjukvården är bland de allra längsta i Europa. Det finns betydande variationer mellan regioner vad gäller tidsfördröjning vid akut omhändertagande i vården och i effektivitet avseende ambulanstransporter. Allt detta pekar mot att det spelar stor roll var i Sverige man bor för vilken vård man får som patient. Så ska det inte få vara. Hälso- och sjukvårdslagen ska gälla alla.

Moderaterna föreslår bland annat följande för att stärka hjärt-kärlsjukvården i Sverige:

■ Ta fram och genomför en nationell handlingsplan för att stärka hjärt-kärlsjukvården i hela landet. Till detta hör att där så är möjligt samla avancerad högspecialiserad vård.
■ Säkerställ långsiktiga och metodiska satsningar för att säkra de nationella kvalitetsregistren avseende hjärt-kärlsjukdomar.
■ Sträva efter att långsiktigt stärka den patientnära kliniska forskningen inom vården för hjärt-kärlsjukdomar.
■ Stärk det förebyggande arbetet. Detta gäller inte minst att förbättra det allmänna hälsotillståndet avseende fetma, rökning, höga blodfetter och högt blodtryck.
■ Se över vården så att kvinnor får hjärt-kärlsjukvård på sina villkor och förutsättningar. Det är oroande att insjuknande i hjärtinfarkt inte minskar bland yngre kvinnor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under denna förra mandatperioden inte lagt fram och genomfört en enda reform inom hjärt- och kärlsjukvården. Nu måste den nygamla redan trötta regeringen ta tag i detta arbete. Det duger inte att de många patienterna sitter i väntrummet med en kölapp.

Alla patienter i behov av hjärt-kärlsjukvård ska få sin vård i rätt tid. Ytterligare steg måste tas för att säkra hög kvalitet, likvärdighet och kortare väntetider i hela landet.

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev