Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta riskerna med paracetamol på allvar”

Publicerad: 11 april 2016, 05:00

Missuppfattningar om feber leder till en stor överbehandling av febernedsättande läkemedel, skriver barnläkaren Tomas Sveger.


Många föräldrar tror att feber är farligt (hög feber uppfattas som över 38,5 grader). 20 procent tror att feber kan orsaka hjärnskada, 10 procent att barnet riskerar dö. Dessa missuppfattningar leder till en stor överbehandling, vanligen med paracetamol.

Två epidemiologiska studier visar ett samband mellan paracetamolanvändning under graviditet och ADHD.

Europeiska läke­medels­myndig­heten konstaterar att något säkert orsakssammanhang inte är bevisat. Samtidigt fastslås att läke­medel under graviditet skall användas med yttersta försiktighet. Uppmärksamheten har medfört att de som använder para­ceta­mol under graviditetens första månader i Danmark minskat från 4 till 0,9 procent. En svensk forskargrupp visade i en djur­studie att en normaldos av paracetamol vid fem dagars ålder påverkade djurets intelligens och beteende. De påvisade också den biokemiska orsaken till nerv­cells­skadorna.

Följande rekommendationer avseende barnfeber och dess behandling baseras på en engelsk expertgrupps granskning av alla vetenskapliga artiklar om feber, barn 0–5 år, se även www.nice.org.uk/guidance/cg160.

Är feber farligt? Nej, nästan aldrig. Feber som orsakas av infektioner är reglerad. Det är den bakom­liggande orsaken som kan vara farlig, som urinvägsinfektion, blodförgiftning, lunginflammation.

Vilka är fördelarna med att sänka febern? Det som man behöver behandla är de besvär barnet har, som öroninflammation eller halsont. Endast enstaka doser behövs. En vanlig missuppfattning är att paracetamol förebygger kramper. Detta är felaktigt.

Är feber­medicinerna effektiva och säkra? Paracetamol och ibuprofen används. Båda är effektiva febernedsättande preparat. Det saknas väsentliga data avseende paracetamols säkerhet och kompletterande studier är nödvändiga. Graviditets­studierna och djurstudien är oroande. Ibuprofen kan ge upphov till en mycket allvarlig biverkan hos ett av 1–2 miljoner behandlade barn.

Förslag till rekommendationer:

■ Använd inte febernedsättande mediciner enbart för att sänka temperaturen.
■ Använd endast paracetamol/ibuprofen om barnet har besvär, till exempel smärta.
■ Ge febermedicin så kort tid som möjligt.
■ Alla barn under tre månaders ålder med temperatur över 38 grader ska läkarbedömas akut. Risken för allvarlig sjukdom är tio gånger större än senare. Även barn 3–6 månader gamla med hög feber har ökad risk för allvarlig sjukdom. Kontakta sjukvården akut.
■ För barn över sex månader är det tecken på allvarlig sjukdom som avgör behovet av läkarundersökning, till exempel blekhet, slutar leka, ligger, dryckes­vägrar, skriker kontinuerligt, krampmisstanke, frossa, snabb ljudlig andning, hudblödning. Om barnet verkar svårare sjukt än normalt vid feber – sök akut.

Skapa en vetenskapligt baserad utbildning och information om barnfeber. Tag paracetamols potentiellt skadliga inverkan på hjärnan på yttersta allvar!

TOMAS SVEGER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News