Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta tag i ohälsan bland personer med funktionsnedsättning”

Publicerad: 15 april 2019, 05:00

Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och talesperson i funktionsrättsfrågor och Lina Nordquist (L), riksdagsledamot och talesperson i sjukvårdsfrågor.

Det skriver riksdagsledamöter Bengt Eliasson och Lina Nordquist.


Personer med funktionsnedsättning mår betydligt sämre än den övriga befolkningen, det redovisar Myndigheten för delaktighet i sin färska rapport för läget i funktionshinderpolitiken för 2018. Denna är en nedslående läsning som i stora drag är en upprepning av motsvarande rapport för 2017. Nästan varannan man och var tredje kvinna med funktionsnedsättning upplever sig ha ett dåligt allmänt hälsotillstånd. Och regeringen saknar en plan för att komma till rätta med problemen.

Det behöver inte vara så här. Fakta har varit kända länge men det är uppenbart att regeringen inte har någon tydlig plan för hur problemen ska lösas. Flera aktörer måste samverka. Skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna måste alla ta sitt ansvar för ohälsan bland personer med funktionsnedsättning.

Ytterst är det givetvis regeringen som måste ta ansvaret för att ohälsan bland personer med funktionsnedsättning bryts.

En av fem i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. Den psykiska ohälsan är vår nya folksjukdom. Personer med funktionsnedsättning lider av psykisk ohälsa i dubbelt så hög utsträckning som hela befolkningen. En ohälsa som kostar samhället miljardbelopp årligen.

Enligt Folkhälsoinstitutet kan ohälsan minska med en tredjedel om individen får:

■ Tryggare och stabilare ekonomi.
■ Ökat socialt deltagandet.
■ Motverka överviktsproblem.
■ Allmänt bättre bemötande av sjukvården

Vi i Liberalerna har identifierat och adresserar detta och utifrån det bygger vi vår politik. Vi kräver därför nu att ohälsan bland personer med funktionsnedsättning ska prioriteras. Det innebär att regeringen på allvar måste ta sig an frågan och inse att detta inte enbart en fråga för hälso- och sjukvården.

Vi accepterar inte att tiden bara går utan att några åtgärder vidtas. Varför gör du inte det som krävs för att personer med funktionsnedsättning får möjligheten att leva friskare liv, socialminister Lena Hallengren (S)?

BENGT ELIASSON, LINA NORDQUIST

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev