tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ta tillvara den ökade samarbetsviljan”

Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats under pandemin, skriver Malin Parkler och Christoph Varenhorst från Pfizer Sverige.

Publicerad: 19 oktober 2020, 13:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Malin Parkler, vd, och Christoph Varenhorst, medicinsk direktör, Pfizer Sverige. Foto: Mats Jonholt, Brigitte Grenfeldt


Ämnen i artikeln:

PfizerLäkemedelVaccin

Sedan årsskiftet har det skett en aldrig tidigare skådad mobilisering inom medicinsk forskning och utveckling. Branschen jobbar dygnet runt för att ta fram läkemedel för att behandla, och vaccin för att förebygga, covid-19. Hälso- och sjukvården, myndigheter och life science-företagen har på nya sätt tagit sig an utmaningarna tillsammans och hittat lösningar på ett sätt som tidigare uppfattats som omöjligt. Med gemensamt fokus och engagemang har många tidslinjer komprimerats och även vissa byråkratiska och resursmässiga hinder delvis eliminerats.

Mycket talar för att ett eller flera fungerande vaccin mot covid-19 kan finnas tillgängliga på mindre än ett år, att jämföra med tio år som det normalt tar att utveckla vaccin. Utan att kompromissa med effekt och säkerhet i något steg sker utvecklingen snabbare än någonsin tidigare. Detta skulle inte vara möjligt utan ett fruktsamt samarbete mellan myndigheter, vårdgivare, läkemedelsföretag och akademi. Frågan är hur vi kan använda lärdomarna från detta arbete till att förbättra den kliniska prövningsprocessen inom andra områden? Självklart kräver en global hälsokris extraordinära åtgärder, men om covid-19 motiverar dessa åtgärder, så borde det gälla även för andra livsavgörande behandlingar av bland annat cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Det finns en lång rad sjukdomar där människors liv påverkas kraftigt eller förkortas, där vi har en skyldighet att jobba lika målmedvetet för att snabbt få fram nya mer effektiva behandlingar eller diagnostik. 

Därför är det nu tid att agera för att förbättra ekosystemet för läkemedelsprövningar för att bättre ta tillvara möjligheter för fler patienter. Det handlar bland annat om att:

• Läkemedelsföretag håller fast vid synsättet att dela data på samma sätt som man gjort under pandemin. Självfallet med bibehållen konkurrens på marknaden.

• Fortsätta arbeta med parallella processer inom läkemedelsutvecklingen genom att redan planera för nästa steg innan man färdigställt första steget. Det innebär visserligen en större risk för förgävesarbete, men kan leda till att läkemedel når marknaden många år tidigare. Här behövs en klokt avvägd riskdelningsmodell.

• Bibehålla den snabba kommunikationen, med digitala verktyg, mellan läkemedelsföretag och myndigheter som skett under pandemin.

• Möjliggöra för sjukvården att bidra till arbetet med kliniska läkemedelsprövningar genom att avsätta tid för sådant arbete. Inte minst är det av stor vikt att det finns sjuksköterskor som har utbildning och praktisk möjlighet att jobba med studier. Som vi ser det, är det huvudmannens ansvar.

• Den kliniska forskningen måste finnas där patienterna finns. Idag vårdas de största patientgrupperna utanför de stora sjukhusen, i primärvården, omsorgen och i hemmet och därför är ett bättre samarbete mellan alla typer av vårdgivare viktigt.

• Ge patienter tillgång till information om aktuella kliniska prövningar där de kan visa intresse för att delta.  Det skulle underlätta arbetet med att snabbt identifiera patienter som är relevanta för pågående studier.

• Ge förutsättningar att på ett etiskt sätt tillgängliggöra anonymiserad hälso- och vårddata. Gå från en lösning där aktivt samtycke krävs, till en lösning där den som inte valt bort att delta antas ha lämnat samtycke, som man till exempel gjort i Finland. Här behövs en lagändring.

Pandemin har stärkt vår tro, och är ett bevis på, att det som under normala omständigheter skulle anses omöjligt inte är det. Genom att ta tillvara den ökade samarbetsviljan och de möjligheter digitaliseringen innebär kan vi bidra till att patienter får tillgång till nya effektiva läkemedel och vaccin snabbare. 

Vi står redo att göra vår del och bjuder in andra företag, myndigheter, akademi och vårdgivare att ta de nödvändiga stegen för att gemensamt bygga ett effektivt ekosystem som fortsätter att prioritera forskning även inom andra områden.

Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige 

Christoph Varenhorst, medicinsk direktör, Pfizer Sverige

Kontakta debattredaktionen
debatt@dagensmedicin.se

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PfizerLäkemedelVaccin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev