onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tag krafttag för att hantera oupptäckt cancer”

Publicerad: 13 oktober 2020, 11:00

Talla Alkurdi (S), oppositionsråd i Region Stockholm.

Satsa på primärvården, mammografin och utökade screeningprogram, skriver Talla Alkurdi (S), oppositionsråd i Region Stockholm.


Över 1300 stockholmare tros ha oupptäckt cancer, visar nya siffror från Region Stockholm. Cancer tar inte semester, så nu vill vi socialdemokrater se fler riktade insatser och satsningar på primärvården för att upptäcka dessa cancerfall.

Vårens pandemi har gett upphov till en stor ansamling av uppskjuten vård. Det handlar dels om planerad vård som sköts fram under pandemin, men även om att många stockholmare inte sökt vård på grund av smittorisk. Rutinbesök och årskontroller har dessutom ställts in.

Nya siffror från Region Stockholm visar nu att antalet diagnostiserade cancerfall har minskat med hela 25 procent under våren 2020 jämfört med motsvarande period mellan 2016 och 2019. Det motsvarar 1383 patienter som inte kunnat inleda sin behandling. Inte minst handlar det om personer som tillhört riskgrupper och som följt restriktioner och hållit sig hemma.

Många cancerdiagnoser har relativt diffusa symptom och den drabbade känner sig ofta inte allvarligt sjuk, vilket tros ha påverkat benägenheten att söka vård under pandemin.

Denna allvarliga situation kräver åtgärder. Det är positivt att screeningprogram för cancer har återupptagits av Region Stockholm, men de riskerar att bli otillräckliga med tanke på den stora mängden oupptäckta fall. Vi socialdemokrater menar att den uppsökande verksamheten måste utökas, inte minst i områden som drabbats hårt av pandemin och där vi vet att ohälsan är högre. Vi vill även se satsningar på mobil mammografi och särskilda satsningar för prostatascreening, då minskningen av upptäckta fall är störst bland dessa typer av cancer.

De flesta fallen av cancer upptäcks på vårdcentralerna. Det är därför mycket allvarligt att primärvården under lång tid har nedprioriterats av det moderatledda styret i Region Stockholm. Sedan 2006 har privatiseringar och experimenterande med nya vårdmarknader kommit före satsningar på vårdcentralerna och sjukhusen. Möjligheten att ta ett helhetsansvar för patienterna har slagits sönder av kostsamma privatiseringar samtidigt som resurser har försvunnit från de stadsdelar och länsdelar med störst behov för att istället gå till privatkliniker i Stockholms innerstad. Vi socialdemokrater menar att denna utveckling måste vändas. Det behövs mer resurser till primärvården, och de ska fördelas efter vårdbehov. Så kan vi se till att fler får rätt vård i rätt tid.

Vi ska vara stolta över cancervårdens utveckling. Stora framsteg har gjorts och dödligheten har sjunkit drastiskt, men det krävs att vård sätts in i god tid. Just därför är det så viktigt att satsa på primärvården, mammografin och utökade screeningprogram.

Talla Alkurdi (S), oppositionsråd i Region Stockholm

TALLA ALKURDI

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev