Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tempot är snarare lågt”

Publicerad: 21 mars 2016, 15:00

Roger Henriksson, RCC Stockholm Gotland.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Hastigheten i förbättringsarbetet är inte för högt, fråga patienterna, skriver RCC i samverkan.


Martin Erlanson och Magnus Lagerlund skriver på Dagens Medicins debattsida att RCC i samverkan håller för högt tempo i förbättringsarbetet inom svensk cancervård. Författarna menar att detta påverkar kvaliteten på de underlag RCC tar fram, att förändringar genomdrivs på bristfälliga grunder, att arbetet inte är helt transparent och att onkologisk representation delvis saknas.

Är tempot för högt? Frågar man patienterna så är det vår bestämda uppfattning att de som väntar på utredning, diagnosbesked och behandling inte anser det. Många av våra politiker tycker inte heller att arbetet går för fort, utan snarare för långsamt. Satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) är politikens svar och verktyg för att få ett högre tempo, såväl i förändringsarbetet som i vårdprocessen. Vi ser också att många läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare inom vården välkomnar detta initiativ att korta väntetiderna genom att införa dessa snabbare och mer patientfokuserade vårdförlopp.

Processen för nivåstrukturering tar från initiativ till beslut i bästa fall ett och ett halvt år. Vi har svårt att se att denna takt är för hög. För en samlad och tidseffektiv hantering i våra regioner och landsting har vi valt att låta remissvar åtföljas av ansökan. Från RCC i samverkan är vi imponerade och inspirerande av linjeorganisationens engagemang och medverkan i de förändringar som många gånger är utmanande, men som ytterst syftar till att säkra bästa behandling för alla patienter och skapa en ännu bättre och mer jämlik cancervård.

Transparens är centralt och har sedan starten av RCC i samverkan varit en ledande princip i arbetet. Hur expertgrupper utses och hur standardiserade vårdförlopp arbetas fram finns beskrivet i styrdokument. Styrdokument, remissunderlag och beskrivningar av remissförfarande finns öppet och publikt tillgängliga på RCCs webbplats (cancercentrum.se). RCC i samverkans minnesanteckningar publiceras löpande. Nyligen har alla dokument som ligger till grund för rekommendationer och ställningstagande till nivåstrukturering lagts ut på webbplatsen.

Kvalitet är ett nyckelord

Kvalitet är ett nyckelord. Vi har tagit med en behandling, vars relevans diskuteras, i ett SVF. Men någon synpunkt från SOF eller någon annan remissinstans i den frågan inkom inte under remisstiden. Och vi har inte missat onkologmedverkan. I det aktuella fallet var två onkologer med i arbetet och fler var inbjudna. Vi är övertygade om att Sveriges patienter behöver fler onkologer som engagerar sig i det utvecklingsarbete vi bedriver tillsammans med landsting och regioner. Vi har plats för fler och välkomnar SOF:s ambition om ökat deltagande i detta angelägna arbete.

Skribenterna

RCC i samverkan: Gunilla Gunnarsson, ordförande, Beatrice Melin, RCC Norr, Roger Henriksson, RCC Stockholm Gotland, Mef Nilbert, RCC Syd, Srinivas Uppugunduri, RCC Sydöst, Lars Holmberg, RCC Uppsala Örebro och Nils Conradi, RCC Väst.

GUNILLA GUNNARSSON, BEATRICE MELIN, ROGER HENRIKSSON, MEF NILBERT, SRINIVAS UPPUGUNDURI, LARS HOLMBERG, OCH NILS CONRADI

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev