Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Testa fler för hiv”

Publicerad: 1 december 2018, 06:00

Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta hiv i ett tidigt skede. Det skriver Karin Rågsjö (V) på Världsaidsdagen i dag, lördag.


Ämnen i artikeln:

Hiv

I dag, lördag 1 december, är det Världsaidsdagen. Trots att vi har effektiva bromsmediciner i Sverige finns mer att göra, menar Vänsterpartiet.

Vi pratar inte om hiv och aids speciellt ofta längre. För ett par decennier sedan var det en epidemi som spred sig över världen, sedan dess har sjukdomen framför allt skördat offer i utvecklingsländer. I Sverige finns numera effektiva bromsmediciner att få för den som blivit sjuk. Av dem som diagnostiserats med sjukdomen går 95 procent på så effektiva behandlingar att virusnivån inte ens är mätbar. Annorlunda var det när jag själv under 1980-talet arbetade med hiv-infekterade injektionsmissbrukare på LVM-hemmet Serafen. De personer som jag träffade där är samtliga döda i dag. Så är också 2 500 andra svenskar som drabbades av sjukdomen innan det fanns någon effektiv medicin.

750 personer lever med hiv utan att veta om det

Men trots att dödligheten har minskat i takt med att bromsmediciner utvecklats är hiv fortfarande en stigmatiserad diagnos. I Sverige lever i dag 7 500 personer med diagnosen hiv och en till två personer per dag får beskedet att de är infekterade. Dessutom räknar man med att cirka 750 personer lever med hiv utan att veta om det. Detta är en grupp vi behöver göra mer för att nå. För den som bär på hiv länge utan att diagnosticeras riskerar att bli väldigt sjuk.

Trots att vi har nått långt finns det fortfarande en rad insatser vi skulle kunna göra för att nå fler smittade och för att ge en bättre vård till den som är drabbad.

1.Testa fler. Sverige är ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta hiv i ett tidigt skede. Många söker vård inom primärvården och på sjukhus utan att få testa sig. Detta behöver vi ändra på. Vi behöver också göra det lättare för riskgrupper att göra hiv-test, till exempel genom drop in-mottagningar och erbjudande om hiv-test med snabbsvar. Dessutom måste de som kommer som nyanlända till Sverige få erbjudande om att göra ett frivilligt hiv-test.

2. Utbildning. Både allmänheten och personal inom hälso- och sjukvården behöver få ökad kunskap om hiv för att förhindra stigmatisering och diskriminering. Hiv är en livslång infektion, inte en dödsdom.

3. Informationsplikten. Folkhälsomyndigheten har slagit fast att risken för överföring är minimal vid behandlad hiv-infektion. För Vänsterpartiet är det viktigt att smittskyddslagen har tydliga preventiva intentioner. Där handlar preventionen om vad du gör, inte vad du säger. Det vill säga, tar du dina mediciner och i övrigt minimerar risken för smittspridning genom att använda till exempel kondom, menar vi att det är dags att slopa informationsplikten.

4. Inför sprutbytesprogram i hela Sverige. Risken för att drabbas av hiv är större för den som injicerar narkotika jämfört med andra grupper. För att minska denna risk behöver vi snabba på processen för att införa sprutbytesprogram i hela Sverige.

Källor: Noaks Arks rapport 2018. Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag Smittsamhet vid behandlad hivinfektion – Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) 2013.

KARIN RÅGSJÖ

Ämnen i artikeln:

Hiv

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev