onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Testa om regionerna kan sköta korta sjukskrivningar”

En testregion ska utvärdera om ansvaret för kortare sjukskrivningar kan överlåtas till regionerna, föreslår Lina Nordquist (L) och Gilbert Tribo (L). (1 kommentar)

Publicerad: 9 december 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lina Nordquist (L), social- och sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i partistyrelsen. Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Charlotte Rueckl, Bengt Flemark


Ämnen i artikeln:

LiberalernaFörsäkringskassan

Alla ska kunna känna sig trygga vid sjukdom. Därför ska sjukförsäkringssystemet se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka. Dessutom ska sjukförsäkringen vara aktiv och anpassad efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet och får en rik vardag, så snabbt som möjligt. Reformarbete krävs för att socialförsäkringssystemet i varje tid ska kunna leverera trygghet och lyhördhet mot den enskilde, samtidigt som skattebetalarnas pengar används rättssäkert och effektivt i linje med den arbetslinje som har tjänat Sverige väl. 

Liberalerna har politiken för detta, med våra förslag kan både Försäkringskassan och regionerna få stärkta roller, tydligare uppdrag, och därmed arbeta ännu bättre för både professionen och patienterna.

Läs mer: Läkare ger Försäkringskassan lågt betyg

Dagens nivåer i sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning utgår ifrån en tjänstgöringsgrad på minst 25 procent. Liberalerna föreslår en ordning med steglösa sjukskrivningsgrader mellan 0 och 100 procent. Det måste också bli möjligt att fördela sin arbetstid ojämnt över veckor eller månader, så att personer kan anpassa sin sjukförsäkring efter en sjukdom i skov.  

En testregion ska utvärdera om ansvaret för kortare sjukskrivningar kan överlåtas till regionerna. Kömiljarderna ska ta hänsyn till hela vårdkedjan och vårdköerna ska därutöver kortas genom strategiska, ekonomiska transaktioner mellan Försäkringskassan och sjukvården, som ger mer resurser till operationer och annan behandling, samtidigt som sjukskrivningarna kortas.

Administrationen inom vården måste minska. Därför vill Liberalerna se differentierade läkarintyg. För att låta läkare ägna tid åt sjukvård och spara gemensamma resurser vill vi se över systemet för läkarintyg. 

Tidigt under en sjukskrivning bör det räcka med ett kortfattat läkarintyg. Enklare intyg bör även räcka när den sjukskrivne inte behöver andra åtgärder än rent medicinskt. Intyg som kan digitaliseras ska digitaliseras. Ansvaret för komplicerad, svårbedömd eller upprepad sjukskrivning ska flyttas till centrala team i varje region för att avlasta fastläkarna och ge tryggare bedömningar. De centrala teamen ska skapa en helhetsbild av rehabiliteringsbehov och möjligheter för varje person att återgå i arbete.

Parallellt med detta måste det bli ett ökat fokus på rehabilitering, därför bör rehabiliteringsintyg införas och kunna utfärdas av fler yrkesgrupper än läkare. För att stötta professionen i detta arbete ska även rehabiliteringsgrupper med rådgivande funktion till vårdgivarna införas på primärvårdsnivå. Grupperna bör involveras efter 60 dagars sjukskrivning, för att stötta läkare och minska risken för långvarig sjukskrivning.

Liberalerna vill därför låta fler yrkesgrupper bedöma arbetsförmågan hos den enskilde patienten. Vi vill initiera en nationell översyn för att bedöma om fler yrkesgrupper kan bedöma arbetsförmåga vid vissa tillstånd, till exempel om en arbetsterapeut eller sjukgymnast kan bedöma sjukdom eller arbetsförmåga i rörelseapparaten och skriva utlåtanden till Försäkringskassan.

Samtidigt måste fusket bekämpas, försäkringsexperter och handläggare måste därför få bättre lagstöd för att upptäcka och förhindra fusk. Liberalerna vill därför att Försäkringskassan ska ha laglig befogenhet att spana på en klient som misstänks ha simulerade åkommor eller som både jobbar och är sjukskriven. Informationsdelningen mellan Försäkringskassan och andra myndigheter ska öka. För att ge ett bättre skydd mot ekonomisk brottslighet ska alla utbetalningar från de statliga trygghetssystemen till enskilda ske via ett och samma statliga transaktionskonto.

Lina Nordquist (L), social- och sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i partistyrelsen

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-12-10

Vad avses i denna artikel med ”regionerna”? Jag utgår från att personer måste avses, men vilka personer? Läkarna? Inte läkarna, andra personalkategorier? Vilka i så fall?

Axel Brattberg

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev