Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Testet sänkte bolagens argument”

Publicerad: 23 september 2013, 11:33

Att en läkare råkar vara professor i ortopedi eller neuro­logi borgar inte för speciella kunskaper om whiplashskador, skriver Tomas Timander, legitimerad läkare och försäkringsmedicinsk rådgivare.


Försäkringsförbundets personskadekommitté skriver i cirkuläret 1/2010 (2010-10-22) att  Följder efter nackdistorsion bedöms av ortoped eller neurolog . Försäkringsbolagen har alltid varit väldigt noga med att poängtera att deras medicinska rådgivare som ska bedöma whiplashskador (nackdistorsion) är specialister inom ortopedi och neurologi.

Själv har jag i över 20 års tid upprepade gånger i domstol och i egenskap av sakkunnig/vittne försökt förklara att det inte finns någon särskild specialitet som inbegriper whiplashskador. Jag menar att whiplashassocierade besvär (WAD) har ett mångfacetterat spektrum och att de som är bäst lämpade att bedöma denna typ av skador är de vårdgivare med allmän inriktning och lång klinisk erfarenhet som dagligen kommer i kontakt med whip­lashskador för utredning och behandling, oftast husläkare, distriktsläkare, företagsläkare och sjukgymnaster. Trots att jag vid återkommande tillfällen påpekat detta missförhållande vidhåller försäkringsbolagen i domstol att deras medicinska rådgivare, som är specialister i ortopedi och neurologi, är de läkare som är skickligast på att handlägga och bedöma whiplashskador, och att vi andra är  mindre vetande .  Detta föranledde mig att göra ett  test  och remittera en kvinna född 1969, som varit inblandad i en trafikolycka med whiplash­trauma och därefter utvecklat ett kroniskt smärttillstånd i nacken, till tre olika kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset.

Min första remiss gick till neurokirurgiska kliniken, där det i journalen och remissvaret daterat 121217 går att läsa  Neurokirurgiska kliniken handlägger inte whiplashrelaterade skador . Min andra remiss gick till ortopedkliniken, i vars remissvar 130220 det går att läsa:  Vi behandlar inte whiplashrelaterade symtom  och  därmed har vi inget att erbjuda .

Slutligen skickade jag en remiss till neurologkliniken. I svaret 130307 står:  Vad gäller whiplashrelaterade besvär har vi inga speciella resurser eller erfarenheter . Med detta vill jag visa att försäkringsbolagens påstående att ortopeder och neurologer är mer lämpade än andra specialiteter att bedöma whiplashskador är felaktigt. Att en läkare råkar vara professor i ortopedi eller neurologi borgar inte för speciella kunskaper om whiplashskador. Det förutsätter i så fall att läkaren har speciellt intresse för whiplashskador. Därför anser jag att försäkringsbolagens ständiga ifrågasättande av invaliditetsintyg utfärdade av mig och andra läkare med lång klinisk erfarenhet av whiplashskador, men utan att vara ortopeder eller neurologer, är helt felaktigt och saknar grund samt utgör en direkt rättssäkerhetsrisk för patienterna i domstol eftersom det i själva verket är den kliniska erfarenheten som är avgörande för en korrekt invaliditetsbedömning och vem som ska betraktas som  specialist på whip­lashskador .

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev