Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tillsammans kan vi bryta ner de strukturer som bidrar till rasism”

Vi riktar vår ilska och vårt fokus mot arbetsgivare och de strukturer som bidrar till diskriminering, skriver Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet, i en replik. (2 kommentar)

Publicerad: 1 juni 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

Vi delar debattörens frustration över den diskriminering som förekommer världen över, varje dag. Läkarförbundet bedriver självklart ett aktivt och ständigt pågående arbete när det gäller samtliga sju diskrimineringsgrunder, från norr till söder, i landets alla regioner. Tillsammans gör vi inom Läkarförbundet skillnad i arbetet mot negativ särbehandling. Vi riktar vår ilska och vårt fokus mot arbetsgivare och de strukturer som bidrar till diskriminering.  

Med gemensam kraft driver Läkarförbundets förtroendevalda och jurister medlemsärenden gentemot arbetsgivare. Vi har även en omfattande kvalificerad juridisk rådgivning där alla medlemmar som hör av sig kan få råd och stöd vid diskriminering. 

Läs mer: ”Vi arbetar mot all form av diskriminering” 

I enkätundersökningar ställer vi kontinuerligt frågor kring diskriminering och lyfter resultaten i debatten och i samtal med arbetsgivare och utbildningsanordnare. I den senaste utvärderingen av läkarutbildningen visade det sig att studenterna var mycket nöjda med innehållet i utbildningen men att en av fem utsatts för kränkande särbehandling på grund av kön. Det var ett större problem än de andra diskrimineringsgrunderna som självklart tas på lika stort allvar. Vi har planer och verktyg för att arbeta mot all form av diskriminering.  

Vi har exempelvis starkt bidragit till att visselblåsarfunktioner inrättas i vården och att läkare ska våga anmäla oegentligheter direkt. Detta måste sedan tas på största allvar av universitet och arbetsgivare i vården som skyndsamt ska vidta åtgärder. Vi ställer oss också bakom lagförslaget om skärpt skydd för visselblåsare.  

Läkarförbundet har en lång tradition av att bekämpa orättvisor på arbetsplatsen och som del i detta tar vi även initiativ till granskning av arbetsgivare genom samarbeten med journalister. Under 2018 togs exempelvis initiativ till ett samarbete mellan Läkarförbundet och SVT Nyheter kring frågan om läkare utsätts för kränkande behandling på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.  

Av de 2 266 läkare som svarade på Läkarförbundets enkät uppgav 505 att de blivit utsatta för kränkande behandling. 

”Jag blev kallad för svarting av en patient” uppger en läkare i ett av de många öppna anonymiserade svaren.  

”Åk hem” berättar en annan läkare att hen fått höra.  

Undersökningen visade att kränkningar ofta kommer från patienter och anhöriga. Fokus blev då på att arbetsgivare både i primärvård och i sjukhusvård ska blottlägga strukturell rasism och vidta åtgärder. Läkarförbundet menar att här måste arbetsgivarna göra mer. 

Läkarförbundet utbildar sina förtroendevalda genom fackliga utbildningar för att vara rätt rustade att stå upp mot diskriminering. Genom ett aktivt samarbete med arbetsgivare tar vi kontinuerligt fram gemensamma handlingsplaner och rutiner för att förebygga diskriminering. Allt för att gemensamt kunna agera snabbt och tydligt. Att förebygga och motverka grogrunden för negativ särbehandling är bland det viktigaste vi kan göra. Tillsammans kan vi bryta ner de strukturer som bidrar till rasism och annan diskriminering. 

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

 

Replik på:

”Läkarförbundets tystnad om rasism är ett tydligt ställningstagande”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-06-01

Oj vilken märklig kommentar (se nedan). Som medlem är jag jag mycket nöjd med Läkarförbundets replik. Förbundet lyfter de sju diskrimineringsgrunderna och pekar särskilt både på rasism och sexism. Vad är problemet? De lyfter också de viktiga visselblåsarfunktionerna. Utan dessa kommer vi ingen vart. Sen är det arbetsgivarens ansvar att se till att strukturell rasism kartläggs och tas itu med. Precis som det står i texten. Vad är ditt problem? Undrar en stolt medlem i Sveriges läkarförbund.

Läkare

 

2021-06-01

När jag läste på KI var det ngn från KLF som hade föreläsning om hjärtinfarkter hos kvinnor. Att de är vanligare hos män men fler kvinnor dör för att man fokuserar på de manliga symptomen och helt enkelt missar dem hos kvinnor. Det var en student som blev väldigt provocerad av detta och argumenterade för att det var naturligt att man hade fokus på det som var vanligast. Det som den studenten, och nu även Sofia Rydgren Stale, verkade missa är att ingen har begärt att man ska försämra något för den grupp som får mest fokus. Däremot vill man uppmärksamma och förbättra arbetet för de utsatta vars ”symptom” inte blir sedda. Klart att arbetet mot sexism måste fortgå med fortsatt kraft. Det är det väl ingen som sagt något om? Däremot ber man om ett tydligt ställningstagande mot rasism från fackets sida och förändrat arbete och får svaret att sexism är viktigare? Inget i svaret antyder att SLF tagit till sig av kritiken. Som medlem är jag djupt besviken på detta svar. 

Läkare

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev