Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tio åtgärder för en fungerande hälsocentral”

Publicerad: 7 oktober 2016, 05:00

Det är en balansakt att upprätthålla primärvårdsidén när ­skenande hyrkostnader är på väg att äta upp resurserna och kontinuitet saknas, skriver Maria Larm och Margaretha Lööf-Johanson vid Brunflo hälsocentral.


Ämnen i artikeln:

Region Jämtland Härjedalen

2013 beslutade politikerna i Region Jämtland Härjedalen om hyrläkarstopp. 2014 togs beslutet tillbaka men effekterna kvarstod: Vår hälsocentral har sedan dess arbetat utan fast anställda distriktsläkare.

Det är inte populärt – och tungt – att arbeta på sådana ställen. Det blir svårt med medicinsk säkerhet och kontinuitet. Kvaliteten på stafettläkarna skiftar och alla är inte distriktsläkare.

Vi har gradvis hittat ett nytt sätt att arbeta. Vi vill nu stimulera till debatt om primär­vårdens arbetssätt när verksamheten bygger på stafetter, kontinuiteten sviktar och kostnaderna för hyrpersonal skenar. Så här uppfattar vi läget:

■ Vi har aldrig haft så många utbildade läkare som nu.
■ Primärvården har inte genomgått samma utveckling som röntgen och psykiatri. Ny teknik inom radiologin kräver fler specialister och allt fler patienter har psykiatriska dia­gnoser.
■ Vi ser ett ”gammaldags” arbetssätt med kontroller av friska personer. Samtidigt ett modernt inslag med Recept på kultur för att må bra. Vi ställer oss frågan om resurserna räcker till för det som är gammalmodigt och det som är modernt?

Vi är oroade över att marknaden för bemanningsföretag är oreglerad. Så här tänker och gör vi i vår verksamhet:

■ Vi har rutiner för att trygga den medicinska säkerheten med bland annat ett checksystem för uppföljning av varje stafett.
■ Vi kräver ersättning från bemanningsföretagen när det inte fungerar och är noga med att alla delar av avtalet följs. Från att vara tacksamma är vi affärs­mässiga.
■ De som kommer ska vara pålästa om hur just vår hälso­central fungerar genom det dokument som vi skapat som lathund/regelverk.
■ Varje arbetsdag inleds med ett möte med läkargruppen.
■ I ett patientråd med före­trädare för olika patient­föreningar diskuterar vi hur det fungerar på vår hälsocentral.
■ Vi försöker att ta vara på all medicinska kompetens som finns i arbetslaget. Undersköterskorna gör mer medicinskt arbete som de är utbildade för och detsamma gäller sköterskegruppen. Till exempel sköter distrikts­sköterskorna på givna förutsättningar i en delegation sjukskrivningar de första 14 dagarna. Vi slipper därmed kontraproduktivt arbete där sköterskans omdöme ändå leder till att distriktsläkaren sjuk­skriver på rekommendation. Vanligt i influensa­tider och vid infektioner!
■ Kontinuiteten upprätthålls av distriktssköterskorna gent­emot patienterna och doktorn får en roll som specialistresurs.
■ Sjukgymnasten får en allt viktigare roll som första instans för bedömning av akuta ledbesvär och har delegation för att sjukskriva de första 14 dagarna samt skriva röntgen­remisser.
■ En lättakut några timmar varje förmiddag dit de som har ett medicinskt behov som inte kan vänta till nästa dag får komma oanmälda. Det avlastar 1177 och akuten.
■ Sist men inte minst har vi anställt ytterligare en psykolog utöver den heltid vi redan har för att klara av alla som söker med ångest, depressioner och utmattningstillstånd. Psyko­logerna får direktboka akuttider, ordinera prover och sjukskriva de första 14 dagarna på delegation.

Det är och har varit svårt att ändra invanda arbetsroller och det går inte friktionsfritt att bedriva utvecklingsarbete. Vi är helt säkert inte färdiga ännu. Våra med­arbetare gör ett fantastiskt engagerat arbete.

Vi är nyfikna på att höra hur andra gör och ser fram emot en debatt. Det är en balansakt att upprätthålla primärvårdsidén när ­skenande hyrkostnader är på väg att äta upp resurserna och kontinuitet saknas. Som professionella måste vi ta ansvar och börja diskutera.

MARIA LARM OCH MARGARETHA LÖÖF-JOHANSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev