Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tjafs om pengar gör att svårt sjuka avlider i kön till symtomlindringen

Publicerad: 23 juni 2009, 12:06

Alla inser hur absurt det vore om kommuner bestämde om kranskärlskirurgi. Men genom Ädelreformen påverkar kommunerna specialiserad palliativ vård, skriver Hlin Thorgeirsson.


Region Skåne har 1,2 miljoner in­­vånare. Av dessa bor 300 000 i före detta mellersta Skånes sjukvårds­distrikt med sina tio kommuner. Den specialiserade palliativa vården i detta område har 18 miljoner kronor, pengar som räcker till åtta hospice­platser i Lund och en konsult­verksamhet som omfattar cirka 20 patienter som vistas i sina hem. Någon avancerad sjukvård i hemmet räcker pengarna däremot inte till.

Resurserna är så små att i fjol dog 95 patienter i kön till symtomlindringen. Det innebär att av de 310 patienter som remitterades till palliativt medicinskt centrum i Lund dog 95 patienter innan läkarbedömning hade ägt rum.

I övriga Skåne har betydligt mer pengar satsats på specialiserad palliativ vård. Nordvästra Skåne med 250 000 invånare har 60 miljoner kronor till specialiserad palliativ vård, nord­östra Skåne har 170 000 invånare och 70 miljoner till specialiserad palliativ vård och Malmö med 280 000 invånare har 60 miljoner kronor till denna vård.

Socialstyrelsen konstaterade nyligen att resurserna är anmärkningsvärt knappa i före detta mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt, det vill säga i Lunds upptagningsområde.

Region Skånes politiker, i sin tur, har gjort en behovsanalys som tydligt visat att området har alldeles för lite resurser för att ta hand om döende patienter. Politikerna har därför lovat 10 miljoner kronor i år för utbyggnad av avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

Vad har nu behovsanalys och löften resulterat i?

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne beslöt den 25 maj att den specialiserade palliativa vården i före detta mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt skulle få 10 miljoner kronor under 2009 för att utveckla avancerad sjukvård i hemmet.

Pengarna ska emellertid betalas ut först när alla 33 kommunerna i Region Skåne har kommit överens med regionen om hur kostnader för hemtjänst och liknande ska fördelas mellan kommun och region.

Kommunerna har hittills inte lyckats bli överens i denna fråga. Därmed är det i praktiken så att hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 25 maj inte innebär några 10 miljoner till den specialiserade palliativa vården i mellersta Skåne.

Ponera att kommunerna fick bestämma hur kranskärlskirurgin skulle utvecklas!

Eller att kommunerna fick bestämma hur de nya målsökande onkologiska behandlingarna fick användas!

Eller hur stora resurser neonatalvården skulle ha!

Med den sortens tankeexperiment förstår var och en det absurda i att utveckling av avancerad sjukvård i hemmet, som är en fråga för regioner och landsting, ska styras av kommunala företrädare som är helt okunniga vad gäller sjukvård.

Utan Ädelreformen hade det aldrig blivit aktuellt att blanda in kommunala företrädare i beslut som gäller utveckling av läkarledd sjukvård och som därför är en angelägenhet för regioner och landsting.

Vilka är det egentligen som bestämmer i Region Skåne? Är det politikerna? Eller är det tjänstemän i Region Skåne som inte kan något om sjukvård? Eller kommunala tjänstemän som inte kan något om sjukvård?

Jag anser att det har ett samhällsintresse att detta granskas eftersom vi som medborgare, patienter och anhöriga drabbas av hur beslutsgången sker.

Det är orimligt att sjukvårdens utveckling hämmas av oenighet mellan kommuner och landsting om vem som ska betala hemtjänst och liknande.

De patienter som har behov av specialiserad palliativ vård är obotligt sjuka patienter med svåra symtom som smärta, andnöd, illamående och ångest. Det är patienter som har stort behov av läkarinsatser och det är regionen som ska ansvara för att dessa patienter får kvalificerad sjukvård.

Kommunerna ska inte ha något mandat att påverka den utvecklingen.

Varför ska svårt sjuka och plågade patienter fortsätta att dö i kön till symtomlindringen i mellersta Skåne medan Ädelreformen ger utrymme för tjafs mellan region och kommuner om vem som ska betala vad?

Hlin Thorgeirsson

Hlin Thorgeirsson
 är överläkare och medicinskt ledningsan­svarig vid palliativt medicinskt centrum, onko­logiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev