lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

TLV: ”Läkarens information om utbytet avgörande”

Publicerad: 8 maj 2013, 07:42

Vi på TLV sätter stort värde vid att frågan om förskrivares information till patienten om det generiska utbytet får uppmärksamhet, som exempelvis i Mikael Hoffmans debattartikel i Dagens Apotek, den 2 maj 2013.


Vi förstår att förskrivare ofta arbetar under stark press och att det  finns begränsat med tid i patientmötet. Därför måste förskrivaren  bedöma hur mycket information patienten, i det enskilda fallet, behöver  för att känna sig trygg med sin behandling. Informationen kan vara  avgörande för följsamheten och för en god läkemedelsanvändning.  En  bedömning som förskrivaren måste göra är om ett utbyte är medicinsk  lämpligt för patienten eller om förskrivaren ska förhindra det genom att  ange det på receptet.

Enligt vår nyligen genomförda undersökning ser förskrivare många  fördelar med det generiska utbytet . De svarar också att oro, osäkerhet  och förvirring hos patienten är nackdelar som utbytet kan ge upphov  till. Detta är mycket viktigt att ta på allvar.

För den stora merparten av patienterna, som känner sig trygga med  bytet, behövs inte så mycket information. Om patienten däremot upplever  oro och osäkerhet eller känner sig förvirrade på grund av utbytet, kan  det i värsta fall leda till felaktig eller utebliven behandling.  Felanvändning drabbar förstås främst patienten, men också hälso- och  sjukvården som får lägga resurser på konsekvenserna.

Förskrivaren har en nyckelroll för att skapa en trygg situation för  patientens läkemedelsbehandling, där generiskt utbyte ofta är en del.  Men vi är fler som har ett ansvar. Apoteken och apotekspersonalen tar i  dag tar ett stort informationsansvar för att patienterna ska förstå och  klara av att hantera bytet.

Vi på TLV och andra myndigheter har också ett ansvar. Därför tar vi  tillsammans med Läkemedelsverket fram informationsmaterial som vi hoppas  kan vara till stöd, ge kunskap och underlätta dialogen med patienten om  bytet. Materialet tas fram i samråd med berörda, till exempel  förskrivare, apoteksaktörer och pensionärs- och patientföreträdare.

Bakgrunden till informationsinsatsen är bland annat just det som  Mikael Hoffman pekar på: att tillvarata möjligheten till stora  besparingar. Det generiska utbytet frigör miljardbelopp varje år – en  resurs som samhället behöver då vi tydligt ser att vården står inför  stora ekonomiska utmaningar. Framtida utmaningar med bland annat en  åldrande befolkning kommer att kräva en fortsatt utveckling av lösningar  för att skapa en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Relaterat material

”Bra att TLV medger problem läkemedelsbyte kan orsaka”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev