Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”TLV och SKL har börjat korta väntan”

Publicerad: 13 juni 2014, 05:37

Sofia Wallström och Hans Karlsson

Foto: Håkan Falk och Thomas Carlgren

TLV:s generaldirektör Sofia Wallström och Hans Karlsson, SKL, bemöter ett inlägg om utvärdering av nya läkemedel.


Mikael Hoffman menar att introduktionen av nya läkemedel tar för lång tid på grund av att beslutsfattare avvaktar nationella utvärderingar. Men eftersom samhällets resurser är begränsade, anser vi att det är viktigt att införandet av nya läkemedel görs ordnat och utifrån en utvärdering av om läkemedlet är prisvärt eller inte. Detta för att så många patienter som möjligt ska få så mycket hälsa som möjligt för pengarna. Det betyder dock inte att det ska dröja onödigt länge innan prisvärda läkemedel kan börja användas.

Sverige hör inte till de länder som är snabba att använda nya läkemedel. Tiden från marknadsgodkännande till användning för läkemedel med offentlig subvention behöver kortas – oavsett om det handlar om läkemedel som ska ingå i förmånerna eller så kallade klinikläkemedel.

TLV arbetar för att patienterna, utan onödigt dröjsmål, ska få tillgång till nya läkemedel förutsatt att de är prisvärda och tillför nytta. En förutsättning för att detta ska lyckas är ett utvecklat samarbete mellan landsting, läkedelsföretag och myndigheter. Tillsammans har vi tagit mycket viktiga steg för att komma till rätta med problemen när det gäller värdering, prissättning, användning och uppföljning av nya läkemedel. SKL:s sjukvårdsdelegation har rekommenderat alla landstingsledningar att ställa sig bakom denna samverkansmodell.

TLV har också påbörjat ett utvecklingsarbete kring våra utredningar där vi bland annat ska effektivisera och korta handläggningstiderna. En del i detta är att fördjupa samarbetet med Läkemedelsverket, kliniska experter och landstingen. Vi prövar även former för att på nationell nivå möjliggöra för landstingen och läkemedelsföretagen att, i samband med TLV:s beslutsprocess, förhandla och komma överens om volymer och andra villkor som gynnar både landstingen och läkemedelsföretagen.

Nya läkemedel är i ökande utsträckning kostsamma, riktade mot små patientgrupper, och behäftade med osäkra underlag. Det är därför en utmaning att se vilka läkemedel som har rätt pris. TLV har regeringens uppdrag att vidareutveckla prissättningen så att den blir mer dynamisk. Vi ska följa läkemedel under hela deras livscykel för att säkerställa rätt pris vid varje tillfälle.

Det pris som TLV sätter vid första ansökan kan därför inte ses som statiskt och vi delar Mikael Hoffmans beskrivning av utvecklingsbehoven.

TLV och NLT-gruppen på SKL har utvecklat processen för att få fram nationella rekommendationer så tidigt som möjligt. Under förra året godkändes två nya viktiga läkemedel mot spridd bröstcancer. TLV publicerade utvärderingen av Perjeta 3,5 månader efter att läkemedlet godkänts och för Kadcyla tog det 3 månader. NLT-gruppens rekommendation att använda Kadcyla kom tolv dagar efter TLV:s slutgiltiga utlåtande. Att TLV numera kan ta fram en utvärdering på tre till fyra månader är en stor förbättring.

Relaterat material

deb”Försök att värdera nya läkemedel bromsar införande”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev