Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

TLV:s spariver ökar sjuklighet i hjärtsjukdom

Publicerad: 18 mars 2009, 21:39

Beslutet om Lipitor och Crestor måste omprövas, skriver hjärtläkaren Anders Dahlqvist.


Beslutet från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att ta bort förmånen för låga doser av Lipitor 10 mg och Crestor 5 mg är mycket illa genomtänkt. Kortsiktiga besparingar kommer att leda till att många patienter slutar att ta dessa läkemedel och därmed till en ökad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdomar.

TLV gör det lätt för sig om man tror att man utan vidare kan gå över till billigare simvastatin. Majoriteten av dagens nyinsatta patienter som behandlas med Lipitor 10 mg eller Crestor 5 mg, har prövat simvastatin tidigare och antingen utvecklat biverkningar eller ej nått uppställda nationella mål.
Det är ett kraftigt påhopp på läkarkåren som TLV gör när man hävdar att vi läkare inte följer gällande spelregler uppställda av Socialstyrelsen.

Redan i dag behandlas 600 000 patienter med det billigare simvastatin och dessa utgör 80 procent av alla blodfettsbehandlade patienter i Sverige.

Jag är förvånad över att inte fler i läkarkåren har protesterar mot TLV:s beslut eftersom den externa medicinska expertgruppen protesterade mot beslutet. Det är också min erfarenhet efter en mycket lång tid som hjärtläkare att det behövs en mångfald av olika läkemedel och doser för att minimera bieffekter och passa flertalet patienter så att behandlings­målen uppnås.

Stark evidens finns för att sänkta blodfetter till fastställda målvärden på ett avgörande sätt minskar risken att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar. Vem kommer att stå för den ökade kostnaden när sjukligheten ökar? Kostnaden läggs på regioner och landsting.

Naturligtvis är det dock viktigast att slå vakt om att patienterna inte insjuknar i onödan. Om man tar bort läkemedelsförmånen för Lipitor 10 mg och Crestor 5 mg så kommer många patienter att sluta ta något blod­fett­sänkande läkemedel över huvud taget.

Redan i dag är följsamheten till behandling när det har gått en tid efter insjuknandet alldeles för dålig. Cirka 30 procent hämtar inte ens ut läkemedlen.

Jag arbetar för närvarande med kvinnohjärtprogram på Saltsjöbadens sjukhus som har som mål att förebygga ytterligare insjuknande i hjärtsjukdom hos kvinnor med tidigare akut kranskärlssjukdom.
hos kvinnor är det vanligt med bieffekter och under 228 observationsår hos denna kvinnogrupp kan jag konstatera att cirka 80 procent klarar sig med generiska preparat men resterande medicinerar med antingen Lipitor 10 mg eller Crestor 5 mg. Försvinner den möjligheten så utsätter man denna patientgrupp för en påtaglig risk.

Vid genomgång av kvalitetsregister för hjärt-kärlsjukdomar kan man konstatera att vid långsiktig uppföljning pendlar måluppfyllelsen av riskfaktorerna högt blodtryck, blodfetter och blodsocker­nivåer mellan 30 och 60 procent. Min uppfattning är att TLV:s beslut kommer att leda till att måluppfyllelsen ytterligare försämras.

Målsättningen för riskfaktorer borde åtminstone vara 80 procent måluppfyllelse och man kan då utifrån befintliga studier konstatera att uppnåddes detta så skulle antalet stroke minska med 8 000-10 000 per år och även när det gäller antalet drabbade av hjärtsjukdomar skulle minskningen vara på motsvarande nivå. Majoriteten av dessa patienter kan klara sig med generiska preparat av typen simvastatin, men att tro att 100 procent skulle klara det är en utopi.

Sjukvården står inför en stor utmaning att klara den kraftiga kostnadsökning som kan förväntas de närmaste fem till tio åren när 40-talisterna gör sitt intåg i sjukvården.

Nu har vi chansen att med kraft sätta in sekundärpreventiva åtgärder för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Ska detta kunna uppnås krävs flera åtgärder, inte minst livsstilsförändring, och en mångfald av läkemedel i olika doser är avgörande för att detta ska bli framgångsrikt.

TLV måste ompröva sitt beslut om läkemedelsförmån när det gäller Lipitor 10 mg och Crestor 5 mg för att se till att i första hand möta den enskilda patientens behov. Detta är väl ändå TLV:s huvuduppgift.

Anders Dahlqvist

Anders Dahlqvist
är kardiolog och verksam vid Saltsjöbadens hjärt-rehabilitering utanför Stockholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev