Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tolkrestriktioner leder till ökad sjuklighet”

Tidöavtalet kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter, skriver bland andra Magnus Isacson, Sfam, och Tobias Alfvén, SLS. (1 kommentar)

Publicerad: 21 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Agmall Sarwari, Klas Ytterbrink Nordenskiöld, Magnus Isacson, Christer Andersson, Tobias Alfvén och Anders Castor.

Foto: Erik Simander/Bildbyrån, Torkel Ekqvist


Ämnen i artikeln:

Regeringen

Enligt Tidöavtalet ska patienter som inte kan språket efter en viss tid i Sverige bekosta tolk själv. Som läkare inom den svenska hälso- och sjukvården ser vi med oro på den politiken och de konsekvenser den kan få på hälsan hos berörda grupper.

Att ha tillgång till tolk är en förutsättning för en fungerande kommunikation mellan patient och personal vid språkförbristningar. Det finns i dag lagkrav på myndigheter och regioner om att tillhandahålla tolk i talade språk vid myndighetskontakter med medborgare, men det är de lagkraven som nu kan komma att försvagas.

Läs mer: ”Regeringen bör ta ansvar för patientskador om tolkar dras in” 

Det rör sig om människor som har mindre pengar att röra sig med än medelsvensken, med fler kroniska sjukdomar såsom diabetes eller högt blodtryck, samt i högre grad psykisk ohälsa, visar Folkhälsomyndighetens rapport Hälsa hos personer som är utrikes födda från 2019. 

Detta märktes inte minst under pandemin då det var en tydlig överdödlighet hos vissa utrikesfödda, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020.

Patienter vars röster inte kan vittna om den egna situationen är redan i dag förhindrade att fullt ut ta del av det svenska sjukvårdssystemet. För i det digitala samhället är det svårt att knappa sig fram till rätt instans, och då förpassas du i stället till telefonen, på svenska. När du väl lyckats få en tid på vårdcentralen, med hjälp av dottern eller ett barnbarn, stöter du på nästa problem. Det bokas inte tolk i tillräckligt hög utsträckning. Trots att språket är vårt huvudsakliga arbetsredskap. 

För att vi inom sjukvården ska kunna arbeta hälsoekonomiskt effektivt och fatta rätt beslut behöver vi information. Vi behöver höra om symtom och om upplevelser. Vi behöver nyanser. Utan ord, inget sätt att vittna. Vittna om smärtan i magen som kramar allt hårdare. Om tröttheten som sänkt sig över dig, om hostan som håller dig vaken. För att vi i vårdpersonalen ska kunna avgöra om huvudvärken beror på anspänning, eller om vi behöver utesluta en hjärntumör.

För lite information gör det lätt att bagatellisera, negligera och fatta beslut som skadar. För lite information gör det också lätt att ta till onödigt dyra undersökningar för att kompensera för brist på muntlig information. 

Om tolksamtalen kostar mer kommer fler patienter välja bort tolk och fler barn än i dag kommer att behöva ge besked om allvarlig sjukdom till sin förälder eller farförälder. 

Det är därför Tidöavtalet kommer att göra det både svårare och dyrare för oss inom vården att utföra våra arbetsuppgifter. Förutom lidandet det skapar hos dem som inte känner sig hörda. 

Rekrytering av läkare är redan i dag avsevärt svårare i socioekonomiskt svaga områden än i välbärgade och verksamheterna är i högre grad beroende av hyrläkare. Som patient träffar man sällan samma läkare, vilket i sig leder till högre risk för att dö i förtid och högre risk för sjukhusinläggning, men även till högre hälso- och sjukvårdskostnader. 

Primärvården är redan tungt belastad med för få läkare och sjuksköterskor som förväntas hantera fler patienter än vad vi hinner med. Med regeringens förslag kommer språket, vårt huvudsakliga verktyg, att ryckas bort. Det ökar den etisk-moraliska pressen; när vi väljer bort det vi vet att vi borde göra, blir det ännu tyngre. Ännu fler inom vården väljer att hoppa av, och de som är kvar slits ut i än högre grad. 

Det givande arbetet att hjälpa andra och ansvara för deras liv och hälsa blir ett tungt ok att bära om tillräckliga förutsättningar inte finns. I stället för att avlasta en sjuk patientgrupp och en redan belastad kår vill regeringen skära bort den kommunikationsväg vi nu har haft. 

Regeringens avtalade politik kommer leda till ökad sjuklighet hos dem som redan lever i störst utsatthet. 

Agmall Sarwari, specialistläkare i allmänmedicin, volontär för Läkare i världen som är en del av den internationella människorättsorganisationen Médecins du monde och arbetar för allas rätt till vård

Klas Ytterbrink Nordenskiöld, ST-läkare i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, Läkare i världen

Magnus Isacson, specialistläkare i allmänmedicin, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin

Christer Andersson, vd, verksamhetschef och allmänläkare, Nötkärnan Bergsjöns vårdcentral

Tobias Alfvén, ordförande Svenska läkaresällskapet

Anders Castor, ordförande Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-11-22

Synnerligen väl uttryckt! Vård på lika villkor heter det i Hälso och sjukvårdslagen. Utan tolk blir vården villkorad ....

Kristina

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regeringen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev