Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tortyrskadade och andra som traumatiserats får mer och bättre vård”

Publicerad: 18 december 2017, 10:20


Alla människor som drabbats av extrema trauman och fasor ska ha rätt till den vård de behöver. Därför vill vi utöka och bredda uppdraget för traumavården till att gälla mer än bara trauman efter tortyr och krigsskador.

Malin Fijen Pacsay (MP) insinuerar att vi okynnesupphandlar traumavården av rädsla för böter. Hon har rätt i att vi ogillar böter. Vi tycker nämligen det är bättre att vi använder våra skattepengar till sjukvård. Skräddarsydda upphandlingar för vissa aktörer vore både olagliga och skulle exkludera andra vårdgivare som kan utveckla vården ytterligare.

Priset var alltså inte huvudfrågan här även om ett av anbuden låg väsentligt lägre än de övriga

Varje ny upphandling innebär att vårdgivare riskerar att förlora sina avtal. För att försöka fånga de värden vi kopplar samman med en god vård baserar vi upphandlingar på både pris och kvalitet. Grundkraven för att överhuvudtaget kunna delta är höga. I kvalitetsutvärderingen får sedan den, eller de, vårdgivare som lyckas bäst med att på ett trovärdigt sätt beskriver hur de kommer säkra en ännu bättre vård, anpassad till olika patienters olika behov, prisavdrag.

I upphandlingen av transkulturell traumavård kunde alla fyra vårdgivarna beskriva hur de skulle nå upp till våra högt skrivna grundkrav. De två vårdgivarna som bedömdes kunna erbjuda högst kvalitet utöver grundkraven – priset oaktat – tilldelades sedan avtalen. Priset var alltså inte huvudfrågan här även om ett av anbuden låg väsentligt lägre än de övriga. Upphandlingen prövas nu rättsligt eftersom tilldelningsbeslutet är överklagat. Oavsett utfall kommer vi säkra att alla patienter får den vård som vårdgivarna lovat att de kan erbjuda, oavsett om orsaken till deras lidande är krig, tortyr eller andra extrema situationer. Det är vårt ansvar.

Vi ökar samtidigt förutsättningarna för andra som utsatts för extrema trauman. En kvinna som utsatts för upprepade övergrepp av en man som trasats sönder själsligt av krig har inte mindre behov av högspecialiserad hjälp än mannen som själv krigat. Den unge killen som utsatts för systematiska övergrepp av människosmugglare eller mamman som inte kunnat rädda sitt barn på Medelhavet har inte heller mindre behov av eller rätt till vård än den som själv utsatts för tortyr. Därför är det så viktigt för oss att vi nu tar chansen att göra det lättare för de också ska få vård.

Vill Malin Fijen Pacsay ta ansvar skulle hon kunna prata med sin rödgröna regering om att ändra lagstiftningen så att små och idéburna vårdgivare inte ska missgynnas vid större upphandlingar. Vi vill gärna se nya sätt att samarbeta med idéburna vårdgivare, antingen genom upphandlingar eller idéburet offentligt partnerskap, utan juridiska gråzoner. Samtidigt kunde hon kanske påpeka för den rödgröna regeringen att nuvarande lagstiftning i kombination med regeringens oförmåga att säkra en snabb och rättssäker migrationsprocess förvärrar människors trauman och gör dem än mer svårbehandlade.

Vi liberaler försöker ta vårt ansvar. Det kanske Miljöpartiet också kunde göra?

Relaterat material

”Tortyrskadade riskerar att stå utan vård”

JESSICA ERICSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev