Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Tortyrskadade riskerar att stå utan vård”

Publicerad: 12 december 2017, 06:00

Vi kan inte låta kompetenta idéburna vårdgivare försvinna bara för att landstinget inte lyckas upphandla rätt, skriver Malin Fijen Pacsay (MP), landstingsfullmäktigeledamot i Stockholm.


För tortyrskadade, som Sverige i enlighet med FN-konventionen åtagit sig vårda, finns sedan 1980-talet mycket specialiserad vård hos stiftelsen Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar i Stockholm. De som kommer till Röda korset är djupt traumatiserade, har av uppenbara skäl ofta svårt med tillit och de som tidigare varit i kontakt med vården har slussats runt till olika vårdinstanser utan att få hjälp Med en professionell och mycket specialiserad vård kan tortyroffren bli hjälpta att hantera sina trauman och få fungerade liv.

Nu har Stockholms läns landsting konkurrensutsatt vårdområdet enligt lagen om offentlig upphandling, lou, på grund av rädsla för böter. Två stora vårdföretag helt utan tidigare erfarenhet av tortyrskadevård har tilldelats avtalet. Men upphandlingsunderlaget var alltför generellt formulerat och täcker inte alls specialkompetensen som behövs för målgruppen.

Det här är inte en grupp patienter att tjäna pengar på

Det här är inte en grupp patienter att tjäna pengar på. Det är långa behandlingar och varje patient behöver ett helt egen personanpassad behandling utförd av team med olika spetskompetenser. Patienterna missar inte sällan sina bokade tider för att de helt enkelt inte har någon postadress och aldrig nås av kallelsen. De kan än mindre fylla i blanketter eller självskatta sin situation. Ändå är det denna typ av procedurer som mäts i kvalitetskriterierna. Det vet förstås Röda korset och har svarat ärligt att de arbetar individanpassat i stället för med standardiserade verktyg.

Det behövs specifika kvalitetskriterier för specialiserad vård. Det borde vara uppenbart för alla, även Alliansen i Stockholms läns landsting, att om Röda korset med 30 års unik erfarenhet svarar uppriktigt och får 0 poäng av 10 på kvalitetskriterierna så är det bevis för att något är fel i kriterierna och inte hos Röda korset som lämnar anbud. Det är dessutom mycket svårt för en idéburen liten aktör att konkurrera med kommersiella vårdjättar med egna upphandlingsavdelningar.

Under landstingsfullmäktige den 5 december ställde jag frågan till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) om hon kan garantera att tortyrskadade kommer få samma kvalitativa vård av lika kompetent personal som hos de nuvarande utförarna Röda korset och Kris- och traumacentrum. Hon svarade inte direkt på frågan. I stället hävdade hon att det är en fördel att de nu breddat gruppen som kommer innefattas av behandlingen till att gälla alla traumatiserade migranter. Givetvis ska alla få den vård de behöver och landstinget ska erbjuda personer med trauma kompetent vård. Men genom att bredda begreppen så kommer just gruppen tortyrskadades mycket specifika behov av vård inte täckas.

Eftersom upphandlingen har brustit i formuleringen kring vad som upphandlas, formuleringen kring vem som ska behandlas breddats och kvalitetskriterierna hållits extremt allmänna så kommer de tortyrskadade snart stå utan vård. Utan rätt insatser riskerar vi ännu större vårdbehov och andra större samhällskostnader. Jag vill fortfarande veta av landstingsrådet om det är en medveten strategi för att skjuta ansvar ifrån sig till regeringen eller om landstingsrådet på allvar menar att vi ska vänta och se om de nya utförarna misslyckas innan vi gör om och gör rätt. Vi kan verkligen inte tillåta att kompetenta idéburna vårdgivare försvinner när landstinget inte lyckas upphandla rätt. Vi kan inte tillåta oss vänta på att allvarliga vårdproblem uppstår för en mycket skör grupp.

MALIN FIJEN PACSAY

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev