Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tramsig kritik mot sponsring

Publicerad: 1 september 2009, 12:58

Läkemedelsindustrins sponsring av handikapprörelsen är strikt reglerad och påverkar inte trovärdigheten, skriver Håkan Hedman.


Den 10 augusti redovisade Dagens Nyheter en undersökning om läkemedelsindustrins sponsring till handikapprörelsens organisationer. Hittills i år uppgår den till 21 miljoner kronor. För några år sedan gjorde programmet Kaliber i Sveriges Radio en motsvarande granskning. Vid båda dessa tillfällen har ämnet uppmärksammats av andra medier och slutsatsen har blivit att handikapprörelsens trovärdighet har rubbats genom att läkemedelsföretagen får inflytande över organisationernas verksamhet.

I den senaste artikeln i Dagens Nyheter förekommer en mängd felaktiga uppfattningar. Det handlar bland annat om uttalanden från Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting, Jan Håkansson, ordförande i allmänläkarnas läkemedelsterapi­råd, och Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd i Stockholm.

Deras påståenden att sponsringen bland annat påverkar trovärdigheten visar på en bristande kunskap om den kompetens och de krav på integritet som finns inom handikapprörelsen.
Sponsring har fått en allt större betydelse i dagens samhälle. Till och med inom skolans värld accepteras sponsring. Idrotten skulle över huvud taget inte kunna existera utan stöd från olika företag.

Detsamma gäller för handikapp­rörelsen. Politikerna medverkar själva till att öka behovet av sponsring genom att urholka det offentliga stödet till handikapporganisationerna.

Läkemedelsindustrins sponsring till handikapprörelsen regleras av ett strikt etiskt regelverk som samtliga berörda parter har ställt sig bakom. Bidrag och projekt är offentliga och redovisas öppet på Lifs (tidigare Läkemedelsindustriföreningens) hemsida.

Den sponsring som förekommer finansierar enbart klart avgränsade projekt, exempelvis konferenser, informationsskrifter etcetera. Mer än ett företag kan många gånger vara involverade i samma projekt. Att låta företagen styra innehållet är för de allra flesta handikapporganisationer helt främmande. Genom mångfalden är det synnerligen svårt att bli beroende av ett enskilt företag.

Det är läkaren och inte patienten som förskriver läkemedel. Man får dock aldrig underskatta patientens förmåga att ta till sig och värdera läkemedelsföretagens information. Den informationen är viktig och medverkar till att patienten är så välinformerad att han eller hon själv kan ta aktiv del i valet av behandling. Resonemanget som förs av kritikerna mot läkemedelsindustrins sponsring är trams och ett sätt att omyndigförklara patienter och deras företrädare.

Håkan Hedman

Håkan Hedman
är ordförande i Njurförbundet, som företräder njursjukas intressen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev