lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Träning och erfarenhet ger resultat”

Publicerad: 11 januari 2016, 12:30

Måns Rosén, Marie Lawrence och Maria Nilsson, utredningen om högspecialiserad vård.

Såväl sjukhus som kirurger med höga volymer har bättre resultat än de med lägre volymer, skriver tre företrädare för utredningen om högspecialiserad vård.


Thomas Troëng och Ulf Haglund skriver i ett inlägg att vår slutsats att träning ger färdighet och att enheter bör göra minst 50-100 ingrepp inte är motiverade. De inleder med att i en mening konstatera att man har föga hjälp av studier från länder med andra sjukvårdssystem. Skulle träning och erfarenhet ge goda resultat i alla andra länder, men inte i Sverige?

Troëng och Haglund konstaterar själva att högre volymer ger bättre resultat. Däremot anser de att det räcker med att nå upp till en tröskelvolym på tio operationer per år för goda resultat. Detta är ett metodologiskt felslut som vi kommenterat i ett tidigare inlägg. Tröskelvärden är inte optimala nivåer. Om sjukhus eller kirurger som mest gjort 10-15 operationer per år så kan tröskelvärdena inte bli högre. I de fall när sjukhusen eller kirurgerna gjort fler så blir tröskelvärdena högre (se närmare här).

Sammantaget visar den vetenskapliga litteraturen entydigt att såväl sjukhus som kirurger med höga volymer har bättre resultat än de med lägre volymer. Ofta ser man ett dos-responssamband, det vill säga ju högre volymer desto bättre resultat. Volymerna för bästa resultat ligger internationellt oftast på en betydligt högre nivå än de 50-100 operationer per år som vi försiktigt föreslagit. Forskningen visar tydligt att träning ger färdighet.

För att tydliggöra resultaten har utredningen också gjort en del egna analyser på svenska data. I analysen kring volym och 30-dagarsdödlighet invänder Troëng och Haglund bland annat mot att ”en klart högre andel ingrepp/sjukdomar med välkänt hög risk fanns hos sjukhus med låg volym”. Ja, det är riktigt, men det är just det som den logistiska regressionsanalysen ska ta hänsyn till. Analysen justerade för ålder, kön, tidigare sjukhusvistelse under tolv månader, planerad eller ej planerad operation samt den enskilda operationskodens risk.

Skulle träning och erfarenhet ge goda resultat i alla andra länder, men inte i Sverige?

En liknande invändning de tog upp är att låga volymer är vanligare vid akuta tillstånd som brustet magsår och akut aortaaneurysm, men våra resultat visar tvärtom mer tydliga volymsamband för planerade än akuta operationer.

Troëng och Haglund invänder också mot att en del av ingreppen bara görs på regionkliniker, men analyserna har också visat att höga volymer ger lägre dödlighet även när vi gjort separata analyser för region-, läns- och länsdelssjukhus. Vi har delat in materialet i flera volymgrupper och inte bara tagit extremerna mindre än 10 och 100 eller fler som Troëng och Haglund gjort. Våra svenska analyser visar precis som den internationella litteraturen ett dos-responssamband, det vill säga ju fler desto bättre. Ett övertygande argument för att högre volymer ger bättre resultat.

De påpekar att kirurger behöver träna, men att det kan ske genom att utföra likartade ingrepp. Det tror vi också, men varför är då ändå dödligheten högre vid små volymer av enskilda operationer? Tydligen har det inte hjälpt.

På två punkter kan vi hålla med Troëng och Haglund. Öppna redovisningar av behandlingsresultaten är ett mycket viktigt underlag och en närmare analys bör göras av specifika förhållanden. Båda dessa aspekter har vi tydligt föreslagit i utredningen. Vi anser att öppna jämförelser ska vara allmänt tillgängliga på en gemensam webbplats. Vårt förslag att tillsätta sakkunniggrupper som närmare ska analysera specifika förhållanden för respektive sjukdomsgrupper borgar också för nyanserade förslag på vad som ska vara högspecialiserad vård och vilka volymer som krävs.

Låt regionalpolitik eller andra intressen stå tillbaka för patienternas bästa.

Relaterat material

”Underlaget i Måns Roséns utredning motiverar inte slutsatserna”

MÅNS ROSÉN, MARIE LAWRENCE OCH MARIA NILSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev