lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Traumaanpassad yoga är utformad för psykiatrin”

Målet är att metoden Traumaanpassad yoga, TAY, ska kunna fungera som ett evidensbaserat stöd inom den psykiatriska vården, skriver Josefin Wikström och Eva Seilitz i en replik.

Publicerad: 22 december 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga, TAY, Sverige, och Eva Seilitz, utbildare i projektet Traumaanpassad yoga som stöd inom rättspsykiatrin.


Ämnen i artikeln:

Fysisk aktivitet

Fysioterapeuterna Eva-Lotta Novak Wilander, Lena Axelsson Svedell och Louise Östgaard lyfter i ett debattinlägg hos Dagens Medicin fram betydelsen av fysioterapeuter i vården. 

De nämner bland annat metoden Traumaanpassad yoga, TAY, en form av yoga som är utformad för att passa för patienter inom psykiatrin, och gör ett antagande om att den som inte är införstådd med fysioterapins funktion kanske tänker att yogagrupper och motionsgrupper rent av kan ersätta behovet av fysioterapeuter inom psykiatrin.

Läs mer: ”Fysioterapeutisk kompetens kan inte ersättas med yogagrupper” 

Som grundare av och utbildare inom TAY Sveriges metoder, vill vi inleda med att vi ställer oss bakom skribenternas beskrivning av betydelsen av fysioterapeuter som yrkesgrupp liksom fysioterapi som vårdinsats inom den psykiatriska vården. Det är glädjande att artikelförfattarna också välkomnar satsningen på TAY som ett tillskott till behandlingsutbudet för de psykiatriska patienterna.

Yoga som komplementär behandlingsform har funnits som en etablerad del och tillgänglig inom den svenska primärvården i många år vid sidan av fysioterapin. Målet är att TAY ska kunna fungera som ett evidensbaserat stöd inom den psykiatriska vården.

TAY är en yogaform som baseras på traumaforskning och terapeutisk yoga, med varsamma trygga metoder för självreglering av vanliga symtom och reaktioner. Den ska därför inte sammanblandas med ”vanliga” yogaklasser på gym. Programmen och metoderna har tagits fram i samråd med traumaterapeuter, ledande forskare, psykologer, fysioterapeuter, vårdpersonal och patienter och är utformade för att finnas som komplementärt stöd till vårdinsatser. 

Forskningen tyder på att en regelbunden anpassad yogapraktik kan bidra till att reducera ångest och tvångsbeteenden, förbättra sömn, öka förmågan att hantera överväldigande känslor, förbättra impulskontrollen och uppmärksamhetsförmågan samt kan fungera som ett komplementärt stöd vid farmakologisk behandling för schizofrenipatienter. Det genomförs just nu en omfattande forskningsstudie på den traumaanpassade yogans effekter inom rättspsykiatrin på nationell nivå i Sverige samt en pilotstudie inom barn- och ungdomspsykiatrin vid SUNY Upstate Medical University i New York, USA. Båda dessa studier leds av Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri vid Högskolan Väst.

Syftet med TAY är att ge personer som arbetar inom vårdande och behandlande yrken, och som vill ha med yoga i sin verksamhet, kunskap för att kunna arbeta med trygga beprövade metoder. Vi är glada att se att många fysioterapeuter deltar i TAY-utbildningarna.

Vi ser det som mycket angeläget att vi som verkar inom psykiatrin fortsätter att samverka för att tillsammans kunna erbjuda patienter högkvalitativ, evidensbaserad och effektiv vård. 

Slutligen vill vi instämma i artikelförfattarnas förhoppning om att införandet av fler kroppsorienterade behandlingskoncept kommer att leda till att fler beslutsfattare blir mer medvetna om behovet av en holistisk behandlingsprocess och värdet av att beakta kroppsbaserade metoders betydelse för psykisk hälsa. 

Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad yoga, TAY, Sverige. Licensierad yogalärarutbildare och licensierad yogaterapeut. Programansvarig för Prison Yoga Project Europa.

Eva Seilitz, utbildare i projektet Traumaanpassad yoga som stöd inom rättspsykiatrin. Grundare och tidigare nationell samordnare för Kriminalvårdens evidensbaserade yogaprojekt Krimyoga.

Följ debatten:

1. ”Fysioterapeutisk kompetens kan inte ersättas med yogagrupper”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fysisk aktivitet

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev