måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dagens Medicin Debatt: ”Tydligare läkemedelsregler skulle frigöra vårdplatser”

Det är dags att Sveriges nya regering tar sitt ansvar genom att ta initiativ till en modernisering av regelverket kopplat till rekvisitionsläkemedel, skriver Malin Gabrielsson (KD). (3 kommentarer)

Publicerad: 28 februari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd, Västmanland.

Foto: Avig Kazanchian


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Regeringen har under början av året beslutat om två öronmärkta miljarder till regionerna för fler vårdplatser.

Brist på vårdplatser är tecken på att vårdsystemet i sig inte fungerar. En palett av åtgärder krävs för att nå rimlig beläggningsgrad på sjukhusen. Att möjliggöra sjukvård i hemmet är en viktig sådan åtgärd, men denna utveckling hindras av föråldrad lagstiftning kring rekvisitionsläkemedel.

Läs mer: Så ska apoteken få betalt för farmaceutiska tjänster

Det är dags att modernisera de regelverk som i dag leder till att patienter som skulle må bättre av att vårdas i hemmet istället tvingas stanna kvar på sjukhus och tar upp vårdplatser i onödan.

Den demografiska situation som Sverige ställs inför det kommande decenniet innebär enorma krav på utveckling och effektivisering inom vårdsektorn, inte minst för att klara av att bemanna vårdplatser och hålla en rimlig beläggningsgrad. Den nära vården och sjukvård i hemmet är två av de mest lovande lösningarna och de har redan börjat ge frukt i form av sparade resurser och tillgängliga vårdplatser.

Det här är en inriktning som alla står bakom och som regeringen vill stärka. Men tyvärr hindras utvecklingen av nuvarande regelverk för rekvisitionsläkemedel. Om sjukhuset bedriver vård i hemmet, det vill säga utanför sjukhusbyggnaden, så får inte läkemedel som rekvireras från sjukhusapoteket användas.

Det finns en strikt klassificering av rekvisitionsläkemedel från sjukhusapotek som innebär att de inte får användas utanför sjukhusbyggnaden, med undantag för så kallad jourdos. Jourdosen som kan ges i hemmet kräver dock att läkare eller sjuksköterskor med förskrivningsrätt lämnar ut läkemedlet. Därtill är det inte klargjort under hur många dagar jourdos får ges. Med ett sådant regelverk blir onödigt många patienter kvar i en säng inne på sjukhuset.

Det bör sägas att otydligheten gällande jourdoser öppnar för en friare tolkning som möjliggör mer vård, men den främsta effekten av ett otydligt regelverk är att det blir svårt för läkare och regioner att veta när de följer och inte följer reglerna. Utveckling inom denna gråzon vid sjukvård i hemmet är därmed osäker. Den som utmanar regelverket riskerar vite.

Problemet är känt sedan tidigare och lyftes redan under förra mandatperioden av Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson, vilket rapporterades i Dagens Medicin den 24 januari 2021.

Det är dags att Sveriges nya regering tar sitt ansvar genom att ta initiativ till en efterlängtad modernisering av regelverket kopplat till rekvisitionsläkemedel.

Ge Sveriges patienter möjlighet att vårdas i hemmet på ett säkert sätt och regionerna möjlighet att fortsätta utveckla framtidens sjukvård. Och ge Läkemedelverket det uppdrag de vill ha – att ta fram ett förslag för säker läkemedelshantering utanför en sjukhusbyggnad.

Ett nytt regelverk kan ha lika stor effekt på sjukvårdens beläggningsgrad som mer statliga pengar.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd, Västmanland

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

2023-03-03

Tack, Malin, för att Du tar upp detta viktiga problem! Läkemedel är ett av sjukvårdens viktigaste verktyg. Den tekniska utvecklingen ger allt bättre möjligheter att vårda patienter i hemmiljö, även med ganska avancerad behandling. Men med dagens regelverk går gränsen vid sjukhusväggen – det är inte tillåtet för vårdgivaren att förse patienten med läkemedel utanför sjukhuset. Vi måste kunna utnyttja modern teknik och komma ifrån en ålderdomlig syn på sjukhussängen som den enda platsen att ta hand om en patient. Regelverket måste ändras, så att en patient kan vårdas även utanför sjukhuset och i detta ingår att vårdgivaren måste kunna ge patienten nödvändiga läkemedel. Lycka till med detta!

Inge Eriksson, överläkare, Region Västmanland

2023-03-01

Tack Malin för att du lyfter denna viktiga fråga.
Regionerna har lyft fram denna problematik i många år utan att något händer. Förflyttningen till nära vård måste ske men är idag inte möjlig utan ett moderniserat regelverk för läkemedel. Enligt dagens definitioner står det helt klart att sjukvården inte får ta med sig läkemedel hem till patienterna. Vård ges i en sjukhusbyggnad. Läkemedel som ges i hemmet ska skrivas på recept. Detta innebär att patienter ska få ett utskrivet recept på tex intravenös antibiotika, gå till ett öppenvårdsapotek som troligen inte har detta på lager och dessutom betala ett högt pris då typiska sjukhuspreparat sällan ingår i högkostnadsskyddet. Parallellt behöver man även göra översyn och säkerställa en korrekt läkemedelshantering, när diskbänkar och kristallkronor ersätter läkemedelsrum och droppställningar.

Maria Landgren, läkemedelschef Region Skåne

2023-02-28

Tydligare läkemedelsregler i all ära, men detta bör inte användas som ett argument för att fortsätta hålla nere Sveriges alldeles för få vårdplatser. Att vårda patienter på sjukhus är resurseffektivt. Personal behöver inte spendera flera timmar dagligen på transporter mellan olika hem. Patienter är ofta i behov av kontinuerlig omvårdnad, vilket inte heller fungerar på distans. De som inte behöver sjukhusvård ska skötas av primärvården. Slutsats: Tankevurpa att tro att det är resurseffektivt och patientsäkert att vårda sjukhuspatienter i hemmet.

Veteran-SSK

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens Medicin Debatt

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev