Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Typ 2-diabetikerna borde få bättre verktyg”

Varje patient behöver inte ha tillgång till alla hjälpmedel, men varje patient bör få tillgång till rätt hjälpmedel, skriver Emma Henriksson, Storstockholms Diabetesförening. (1 kommentar)

Publicerad: 5 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Emma Henriksson, ordförande Storstockholms Diabetesförening.


Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2

Den teknik som finns i dag gör det möjligt att följa och överblicka sin diabetes. Det skapar trygghet, frihet och gör det möjligt att leva ett gott liv med god hälsa och livskvalitet. 

Vad som fungerar bäst för den som lever med diabetes är mycket individuellt. Varje patient behöver inte ha tillgång till alla hjälpmedel, men varje patient bör få tillgång till rätt hjälpmedel. Ändå har endast 1,4 procent av typ 2-diabetikerna i Stockholm tillgång till sensorbaserad kontinuerlig glukosmätning, enligt studien Testmiljö Diabetes, 2020. Nu har dessutom de nationella rekommendationerna för medicintekniska produkter i Sveriges regioner utökats till att omfatta fler med typ 2-diabetes. 

Läs också: ”Ska vi acceptera att diabetesvården styrs av industrin?” 

Den som lever med diabetes behöver en kombination av behandlingar, skräddarsydda för varje enskild person, samt stöd för en livsstilsförändring som oftast är nödvändig. Att till exempel enbart kostbehandla räcker sällan. Tekniska hjälpmedel fungerar bäst som en del av en helhetsbehandling. Dåligt behandlad diabetes kan på sikt orsaka livslånga skador såsom problem med syn, nerver, hjärta och kärl. Därför är det viktigt att den som lever med diabetes själv lär känna sin sjukdom och har rätt verktyg att hantera den. Det skapar goda förutsättningar för både individen och vården.

1. Låt inte turen avgöra vilken tillgång till stöd som ges för att hantera diabetes. Tillgången till digitala hjälpmedel varierar stort beroende på var du är listad i vården. Att vårdcentralen du tillhör har god kvalitet inom diabetesvården är tyvärr inte givet. Det kan även påverka vilka möjligheter du har att få olika diabeteshjälpmedel oavsett nationella rekommendationer.

2. Skapa kontinuitet och ökat kunskapsutbyte mellan olika vårdenheter. Riktlinjerna inom diabetesvården är tydliga men tillämpas inte fullt ut. Insikten finns inte överallt i vården om hur allvarlig sjukdom diabetes är. Kunskapen varierar både sett till förståelse för sjukdomen i stort och till de behandlingar och de hjälpmedel som finns tillgängliga. I Region Stockholm finns det över 200 primärvårdsenheter. Att kunna erbjuda diabetessjuksköterskor, kontinuitet och tillräcklig kompetens för de mer komplicerade fallen på alla enheter är tyvärr inte realistiskt. Därför är kunskapsutbyte som kan understödjas av digitala hjälpmedel viktigare än någonsin.

3. Hitta bättre modeller för att ta vara på data från egenvårdstekniken. Med till exempel en sensor på armen och appar som stödjer egenvård finns möjlighet att ta del av hälsodata kontinuerligt. Tekniken ger en mycket tydligare bild av hälsan och hur behandlingen fungerar. Det finns dock stora svårigheter för vårdpersonalen att ta del av patientens data. Gamla system gör att det kan gå långsamt att få upp, se och överblicka data, vilket i sin tur leder till att tekniken inte används som den bör. Värdefull tid i mötet mellan patient och vårdgivare slukas av teknikstrul. Bättre integrerade system måste tillkomma. 

Diabetes är svårt. Men i dag finns mycket goda förutsättningar för att minimera allvarliga komplikationer genom rätt behandling, diabeteshjälpmedel och bra medicintekniskt stöd. De kan förhindra hjärt- och kärlsjukdom som i sin tur kan leda till för tidig död. Data från bland annat Testmiljö Diabetes visar att vi kan bättre, Stockholm kan bättre. Nu är det verkligen upp till bevis. 

Emma Henriksson, ordförande Storstockholms Diabetesförening 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-04-07

Evidensen för att FGM/CGM tillför något till vuxna patienter med typ 2 diabetes är skrala - rent ut sagt är det för nästan alla patienter pengar i sjön. Bättre att lägga de pengarna på att stötta patienterna till livsstilsförändringar, såsom ökad fysisk aktivitet, rökstopp, viktnedgång och översyn av alkoholvanor. Det är även klart bättre hälsoekonomiskt att lägga pengarna på t ex SGLT2-hämmare/GLP1-analoger till fler patienter. Till detta skall sägas att det finns en skillnad på ”need to know” och ”want to know”. För ytterst få patienter med typ 2-diabetes behöver jag informationen man får från en CGM/FGM.

Diabetesansvarig läkare PV

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Diabetes typ 2

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev