Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Unga läkares lust att bli chefer tas inte tillvara

Publicerad: 17 mars 2009, 11:31

De bristande möjligheterna att utvecklas får framtidens ledare att tappa intresset, skriver tre företrädare för Sylf.


Trots att varannan ST-läkare vill bli chef möter de ett hårt motstånd när de försöker göra denna önskan till verklighet. Detta visar Sylfs ST-enkät som under januari och februari 2009 besvarats av 1 118 ST-läkare.

Enkäten visar att 56 procent av läkarna kan tänka sig att bli chefer. Över hälften av läkarna uppger att de vill ha personal-eller ledningsansvar för verk­sam­heten. Men enbart 3 procent av ST-läkarna sitter med i klinikledningen och enbart 13 respektive 12 procent av ST-läkarna har blivit upp­manade att ta personal­lednings­ansvar respektive lednings­ansvar för verk­sam­heten.

Att inte bli uppmanad att ta ledningsansvar samt att det är ett obefintligt antal ST-läkare som får möjlighet att vara med i strategiskt viktiga delar av verksamheten sänder tydliga och nedslående signaler till dagens ST-läkare. Samtidigt visar statistiken att Sveriges Kommuner och Landsting behöver rekrytera 25 000 chefer när 40-talisterna går i pension. En majoritet av dessa befinner sig inom hälso- och sjukvården, vilket gör att behovet av att i dag identifiera morgondagens chefer samt uppmana och utbilda dem är stort.

Att landstingen identifierar behovet av och kompetensen hos nya chefer samt att de har en långsiktig strategi för att attrahera och uppmuntra morgon­dagens chefer är oerhört centralt för verksamheten. Ett stabilt och bra ledarskap är avgörande för att de offentliga resurserna används så effektivt som möjligt.

Sylfs undersökning visar att inflytande på arbetsplatsen samt frågor om läkares chefs- och ledarskap är nära relaterat till hur attraktiv man anser att arbetsgivaren är. Sex av tio ST-läkare anser att frågan om att kunna påverka viktiga beslut är mycket viktigt i valet av framtida arbetsgivare. Enbart en av tio ST-läkare anser att detta i hög utsträckning uppfylls i det nu­varande arbetet.

Att nytänkande och initiativ värderas högt anser sex av tio ST-läkare vara viktigt i valet av framtida arbetsgivare medan enbart två av tio anser att detta i hög grad uppfylls i det nuvarande arbetet. Att som arbetsgivare kunna erbjuda inflytande på arbets­platsen och att arbetsgivaren värde­sätter och stimulerar nytänkande och initiativ är en bra strategi om man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är tydliga framtidsfrågor som måste prioriteras. Det finns dock positiva undantag. En av läkarna skriver:  ST-läkare på min arbetsplats genomgår ledarskapsutbildning och möjlighet finns att bli chef redan under ST. Alla ST-läkare involveras i verksamhetsutvecklingen vilket är positivt .

Det är positivt att ungefär fem av tio ST-läkare vill bli chefer. Samtidigt visar undersökningar från 2003 och 2008 att åtta av tio läkarstudenter vill bli chefer. Tre av tio tappar så­ledes denna framtidsförhoppning från läkarutbildningen till ST-tjänst­göringen. Detta är högst beklagligt med tanke på framtida rekryteringsbehov.

Unga läkare vill ta ledningsansvar. Det är viktigt att ta vara på den potential de utgör för den framtida chefsförsörjningen.

Heidi Stensmyren
Ulf Österstad
Joel Hellstrand

Heidi Stensmyren
är ordförande för Sverige yngre läkares förening, Sylf.

Ulf Österstad
är styrelse­leda­mot i Sylf.

Joel Hellstrand
är utrednings­sekreterare i Sylf.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev