Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Upp till bevis om regeringen tar arbetsmiljön på allvar”

Publicerad: 25 Augusti 2017, 05:00

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.

Foto: Camilla Lindqvist

Den redan i dag akuta bristen på specialister riskerar att för­värras om inte regeringen fattar nödvändiga beslut, skriver Sveriges företagshälsor.


Den höga sjukfrånvaron har varit en politiskt het fråga som diskuterats under många år. Mindre uppmärksamhet har getts åt vad som kan göras för att förebygga sjukfrånvaro genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Allt fler börjar dock inse vikten av det före­byggande arbetet och att den sjukfrånvaro som aldrig uppstår är en vinst såväl för samhället, näringslivet som för individen.

Regeringen säger sig ta frågan på allvar och i den strategi som lades hösten 2015 nämndes kompetensförsörjningen inom området arbetsmedicin som en av nycklarna för att komma tillrätta med de ökande sjuktalen och för att säkra upp det förebyggande arbetet.

Den sjukfrånvaro som aldrig uppstår är en vinst såväl för samhället, näringslivet som för individen.

I det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet är specialist­läkare med utbildning inom arbetsmedicin en av de kompetenser som är absolut nöd­vändiga, och också en av de kompetenser där bristen är som störst. Snittåldern bland landets företagsläkare är 63 år. Det märkliga är dock att det inte finns vare sig en huvudman eller en långsiktig finansiering av tilläggs­specialiteten arbetsmedicin, i motsats till alla andra läkar­specialiteter inom hälso- och sjukvården som finansieras av respektive landsting.

Kompetensförsörjningsfrågan inom företagshälsovården har utretts tidigare men ingen lösning har kommit på plats.

Under 2016 och 2017 har Stiftelsen Arbetslivsforum tillsammans med branschföreningen Sveriges företagshälsor beviljats tillfälliga statliga medel för att planera för framtiden och akut utbilda ett fåtal läkare. Dock inte i närheten av det behov som finns.

Den redan i dag akuta bristen på specialister riskerar att för­värras om inte regeringen fattar de nödvändiga beslut kring utbildningen som krävs. Det omfattande statsfinansierade utvecklingsarbetet som genomförts har då varit helt förgäves. En fortsatt brist på specialister i arbets­medicin kommer att påverka arbetslivet och knappast sänka sjukfrånvaron som regeringen säger sig ha fokus på. De samhälleliga konsekvenserna lär också snart bli märkbara när det inte längre finns några läkare som kan utfärda de intyg som behövs för räddningstjänsten, lokförare med flera.

Vi, Stiftelsen Arbetslivsforum och Sveriges företagshälsor – som arbetat i nära samråd med professionen, akademien och nyckel­aktörer – kräver att få besked om det framtida huvudmannaskapet och den långsiktiga finansieringen ifrån regeringen för att kunna anta sökande till utbildningen som är planerad att starta i januari 2018. Företagshälsovården och dess läkare med specialist­kompetens inom arbetsmedicin är avgörande för ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, goda och sunda arbetsmiljöer, låg sjukfrånvaro och en snabb återgång i arbete.

Om regeringen verkligen menar allvar med den arbetsmiljö­strategi man presenterat så är det upp till bevis nu!

PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev