lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Uppenbart att förskrivningsrätt medför ansvar”

Redan i dag tas ett uttalat ansvar för patienter av sjuksköterskor och barnmorskor, skriver Sineva Ribeiro och Anders Blanck i en replik om utökad förskrivningsrätt.

Publicerad: 24 februari 2022, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Anders Blanck, vd Lif. Foto: Ulf Huett, Gunilla Lundström


Ämnen i artikeln:

VårdförbundetLifSvenska läkaresällskapetSfamLäkemedelFörskrivning

I en replik skriver Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, att de är öppna för en dialog med Vårdförbundet och övriga professionsföreningar som företräder sjuksköterskor och barnmorskor kring hur man gemensamt på bästa sätt får bättre kompetens kring läkemedelsfrågor. Vi delar deras uppfattning att det behövs en fortsatt dialog kring förskrivning utifrån att det är nödvändigt för att kunna hantera dagens och morgondagens mer avancerade läkemedel. Det behövs också för att förbättra samverkan inom vården med fortsatt hög patientsäkerhet. 

För oss är det helt uppenbart att förskrivningsrätten också för med sig ett ansvar. Läkaresällskapet och Sfam skriver att de är medvetna om att sjuksköterskor och barnmorskor redan i dag och sedan decennier har en begränsad förskrivningsrätt.  Redan i dag tas därmed ett uttalat ansvar för patienter av sjuksköterskor och barnmorskor. Men detta är ett ansvar och en förskrivning som skribenterna verkar vilja rationalisera bort. Det finns såvitt vi känner till inga granskningar som visat några tecken på att den begränsade förskrivning som i dag finns varit ett patientsäkerhetsproblem. Denna förskrivning är snarare en pusselbit till en tillgänglig patientsäker vård, med tydlig uppföljning. 

Läs mer: Larm: Kraftig ökning av förgiftningsfall hos unga flickor

Det är glädjande att debattörerna ser att utvecklingen av vården fortsatt ligger i att arbeta i team. Väsentligt för framtidens personcentrerade och patientsäkra vård är att varje yrkesgrupp ges möjlighet att arbeta på sin högsta kompetensnivå. Det räcker dock inte bara med uppskattning, utan det behövs också organisation och strukturer som bejakar detta. Regionerna bör aktivt verka för att nuvarande regelverk för förskrivning tillämpas på ett likvärdigt sätt över landet, och här finns samsyn mellan oss, Läkaresällskapet och Sfam om att en djupare analys behövs för att säkerställa att den förskrivningsrätt som finns i dag används på ett adekvat sätt i alla regioner.  

Skribenterna ser ingen anledning till att receptfria läkemedel behöver förskrivas. De talar om individens ansvar till egenvård. I dag ordinerar läkare, sjuksköterskor och barnmorskor ständigt receptfria läkemedel. Skillnaden är dock att när läkaren ordinerar läkemedel kan de också förskriva och ordinationen blir journalförd i läkemedelslistan och patienten kan dessutom få läkemedlet inom ramen för sitt högkostnadsskydd, vilket har stor betydelse för dem som har små eller begränsade ekonomiska förutsättningar. Bara för att ett läkemedel är receptfritt betyder det inte att läkemedlet är mindre viktigt för den enskilda individen. Ett exempel är järntillskott och D-vitamin till gravida som ordineras av barnmorska efter en brist som konstaterats genom provtagning.

Vi ser att vården behöver fler specialistutbildade sjuksköterskor, som verkar nära patienten. Detta skulle också möjliggöra för att sjuksköterskor och barnmorskor med extra högskolepoäng kring läkemedel och farmakologi kunde få en utökad förskrivningsrätt. Utbildning och kompetens ger hög patientsäkerhet, vilket är allas vårt mål. 

Precis som skribenterna ser vi goda skäl att öppet diskutera roller och ansvar i läkemedelskedjan. Men alla diskussioner måste utgå från att den utbildning som varje yrkesgrupp har leder till en personcentrerad vård med stärkt patientsäkerhet och tillgänglighet.  

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Anders Blanck, vd Lif 

 

Läs hela debatten:

”Utöka förskrivningsrätten för sjuksköterskor och barnmorskor”

 

”Utökad förskrivningsrätt äventyrar patientsäkerheten”

 

”Vi är öppna för en dialog om läkemedelsfrågor” 

 

”Jag hade själv kunnat ta ansvaret”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev