söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Uppgiftsväxling är ett bra sätt att ta tillvara kompetenser”

Publicerad: 8 maj 2019, 04:00

Att göra ultraljudsundersökningar inför planerade aborter är en arbetsuppgift som har flyttats från läkare till sjuksköterska på vissa sjukhus. Foto: Photos.com

Det skriver Sahlgrenskas och Akademiskas sjukhusdirektörer Ann-Marie Wennberg och Eric Wahlberg.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska universitetssjukhusetAkademiska sjukhusetUltraljud

Snart är det sommar och många av sjukvårdens medarbetare går på välförtjänt semester. Samtidigt pressas vården, eftersom patienternas behov av vård inte minskar. För att möta utmaningen måste vi välkomna goda krafter – inte ställa professioner mot varandra. Vi ser att uppgiftsväxling är ett bra sätt att ta tillvara kompetenser, utveckla teamarbete och öka förståelse mellan yrkesgrupper. Sjukvården i Sverige uppvisar medicinska resultat som i många fall är världsledande. Samtidigt pressas vården av överbeläggningar och långa väntetider och tillgängligheten behöver öka. Vi som är ansvariga för sjukvården har ett stort ansvar att öppna vårdplatser och öka operationskapaciteten – för våra patienters skull.

Vi utvecklar därför vården med nya yrkesgrupper som kan avlasta och bidra, men möter motstånd från fackliga organisationer och professionsföreträdare som anser att vissa av deras arbetsuppgifter inte kan utföras av andra. Detta används till exempel som argument när vi erbjuder underläkare arbetsuppgifter som traditionellt utförts av sjuksköterskor. Vi förstår att fackliga organisationer värnar sina medlemmars intressen. Men alla behöver ta ett gemensamt ansvar för att hjälpa våra patienter – med respekt för olika vårdprofessioners unika kompetens.

Växling av arbetsuppgifter, eller workshifting, mellan olika yrkesgrupper inom vården är inget nytt. Det har länge varit en del av vårdens utveckling. Sjuksköterskerollen har förändrats över tid och sjuksköterskor utför en mängd uppgifter som tidigare gjordes av läkare. Ett exempel är att röntgensjuksköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset utför avancerad bildbearbetning av datortomografier, vilket sparar tid för läkarna och ger sjuksköterskorna möjlighet till utveckling. Sjuksköterskor bedömer och handlägger självständigt ett stort antal patienter på våra olika akutmottagningar – historiskt var det läkaruppgifter. Men också andra yrkesgrupper kan ta över arbetsuppgifter i vården.

Neurosjukvården på Akademiska sjukhuset hade under flera år brist på specialistsjuksköterskor. Vårdplatser fick stängas och operationer ställas in. 2017 genomfördes en uppgiftsväxling där underläkare tog över vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av sjuksköterskor. 2018 genomförde man 800 fler neurologiska operationer än året innan. Istället för att stänga vårdplatser har neurosjukvården lyckats öppna fler. Akademiska sjukhuset kommer nu att sprida modellen på fler avdelningar. Sahlgrenska universitetssjukhuset erbjuder inför sommaren studenter som gått klart termin nio på läkarprogrammet arbete som underläkare under liknande former. I Danmark finns sedan årtionden en väletablerad modell för att engagera läkarstudenter att arbeta i vården under sin utbildning, med arbetsuppgifter som annars utförs av sjuksköterskor eller andra.

Får då vem som helst göra vad som helst i vården? Nej, tvärtom. Det finns mycket tydliga regler för exempelvis medicinska beslut och läkemedel, kopplade till vårdens legitimationsyrken. Men faktum är samtidigt att kultur och tradition ligger bakom en stor del av arbetsfördelningen på ett sjukhus – inte medicinska avvägningar eller regleringar. Dessa traditioner måste vi våga utmana för att föra vården framåt och klara utmaningarna vi står inför.

Som universitetssjukhus har vi ett ansvar för att genom forskning och utbildning förbättra medicinska behandlingar och metoder. Vi behöver också gå före i att utveckla yrkesroller och arbetssätt. Uppgiftsväxling/workshifting är ett bra sätt att ta tillvara kompetenser, utveckla teamarbete och öka förståelsen mellan yrkesgrupper. Om professioner ställs emot varandra och bevakar arbetsuppgifter finns en risk att vi tappar fokus på vårt gemensamma uppdrag: patienterna.

ANN-MARIE WENNBERG, ERIC WAHLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev