Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Uppgiftsväxling sker på bekostnad av patientsäkerheten”

Det finns exempel på att personer med gymnasiekompetens ska utföra avancerad såromläggning eller hantering av central venös infart, skriver Oili Dahl och Johanna Ulfvarson. (1 kommentar)

Publicerad: 2 september 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening. Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning Svensk sjuksköterskeförening.


Ämnen i artikeln:

Svensk sjuksköterskeförening

De senaste 18 månaderna har vårdbehovet överskridit tillgänglig kompetens och utbud. En del av problemen beror på dålig planering och en långvarig försummelse av sjuksköterskeprofessionen. Beslutsfattares oförmåga att hantera sjuksköterskors situation skapar ringar på vattnet. 

Det som oroar mest är att patientsäkerheten påverkas när den kvalificerade omvårdnaden uteblir. Det är väl känt att omvårdnad utförd av sjuksköterskor minskar lidande, och minskar behov av sjukvård, och därmed minskar samhällskostnaderna. Att prioritera bort den kvalificerade omvårdnaden är dyrt.

Läs mer: Hennes bricka ersätter patienten som bord

När antalet patienter ökar liksom vårdbehoven hos dessa, utan att det kompenseras med rätt utbildad personal, fortbildning eller bättre struktur som till exempel stabila team, så orkar sjuksköterskor inte stanna i yrket vilket påverkar samhället på många plan. 

När sjuksköterskor slutar arbeta i vården, efter endast några få år, är det ett samhälleligt misslyckande och ett dyrt sådant. De erfarna sjuksköterskorna bidrar med kompetensutveckling, de lär ut, de lyssnar och de leder. Hela teamet, alla professioner kring patienten, är beroende av varandra för en god och säker vård. De erfarna sjuksköterskorna är de som kan handleda studenter och introducera ny personal, när denna mognad och rutin saknas kan enheten inte ta emot sjuksköterskestudenter. 

Sjuksköterskor som vill bli specialistutbildade får inte ledigt för detta, då det saknas sjuksköterskor. På detta sätt utarmas kompetensen på vårdenheten och patientsäkerheten påverkas negativt.

Som om inte detta vore problem nog, så har en allt för liten andel sjuksköterskor möjlighet att forska och disputera. Disputerade sjuksköterskor är ett krav i utbildningen, både på grundnivå och avancerad nivå. Samtidigt råder det en mycket stor brist på disputerade sjuksköterskor i det patientnära arbetet, detta gör att forskning och utveckling uteblir, och det påverkar förbättringsmöjligheter och framsteg för ökad patientsäkerhet.

Genom ett långvarigt schackrande med sjuksköterskeprofessionen har beslutsfattare lyckats utarma inte bara sjuksköterskor i klinisk tjänst, utan även dem som ska utbilda framtida kollegor.

Nu söker arbetsgivare och beslutsfattare med ljus och lykta efter snabba lösningar. Ett tidigare begrepp har fått en nytändning; kompetensväxling. Ett viktigt förtydligande är att kompetens aldrig kan växlas, endast uppgifter. Därför är begreppet kompetensväxling felaktigt, det underminerar alla vårdprofessionernas kompetenser, och det borde inte användas alls. Uppgiftsväxling är det rätta begreppet.

En del av de uppgiftsväxlingar som genomförts det senaste året är riktigt bra, andra sämre. När arbetsgivare försöker lösa vårdens problem genom uppgiftsväxling blir det på bekostnad av patientsäkerheten. En person utan rätt utbildning ska utföra kvalificerade, komplexa uppgifter. Det finns exempel på att personer med gymnasiekompetens ska utföra avancerad såromläggning eller hantering av central venös infart.

En arbetsuppgift står sällan solitär, den har ofta föregåtts av en hel del beslut och kan ofta generera följdeffekter för patienten. Att då plocka ut en liten del och tro att det fungerar är feltänkt. När sjuksköterskan arbetar patientnära observerar hen hela patienten, ser behov och analyserar dessa, registrerar andningsfrekvens, tonus, temperatur och eventuella sår, ser hur patienten sväljer och så vidare. Sjuksköterskor gör aldrig en arbetsuppgift utan att bedöma och utvärdera samtidigt, det vill säga kopplar ihop teori med praktik.

För patientsäkerhetens skull behöver flera områden lyftas innan man uppgiftsväxlar:

1 Arbetsgivare måste utföra en gedigen analys av verksamheten, arbetsuppgifter och vilken kompetens som finns. Det saknas ofta en helhetsbild och därmed missas kompetens.

2 Professionen behöver klargöra hur och vad som kan växlas. En arbetsuppgift innehåller ofta flera olika moment som påverkar resultatet.

3 Inom alla verksamheter behövs stabila team som arbetar tillsammans på ett enhetligt schema. I dag är det inte ovanligt att man inte vet vem eller vilka som man ska arbeta med under passet. Det skapar oro och osäkerhet, och överföringen av kunskap riskerar att utebli.

4 Professionen behöver regelbundet uppdatera sig om ny forskning inom vård och vara villiga att acceptera förändringar som gynnar patienter. 

Ett framgångskoncept är att satsa på teamet. Teamet skapar stabilitet och därmed trivsel. Teamet ska arbeta tillsammans i så hög grad som möjligt för att ha en trygg stabil grupp som ger patienterna bästa möjliga omvårdnad och vård.

Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, specialistsjuksköterska, med dr

Johanna Ulfvarson, sakkunnig forskning Svensk sjuksköterskeförening, specialistsjuksköterska, med dr, docent

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-11-29

Intressant att task shifting från läkare till sjuksköterskor fortsätter med full fart, samtidigt som Svensk Sjuksköterskeförening är väl medveten om patientsäkerhetsriskerna när sjuksköterske-sysslor task shiftas till icke-sjuksköterskor - och när det är skriande brist på sjuksköterskor? Fullständig identitetskris inom sjukvården. Låt specialisterna på omvårdnad sköta det och medicinare sköta sitt. 

* Sjuksköterskor utbildas till endoskopister istf läkare

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2020/mars/ny-endoskopiutbildning-for-sjukskoterskor-for-att-korta-koer/

* Barnmorskor gör barnläkarundersökningar istf läkare

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/barnmorska/forsta-barnmorskorna-som-far-undersoka-barn-ar-redo-for-uppdrag/

* Underläkare gör sjuksköterskesysslor istf sjuksköterskor

https://www.vardfokus.se/nyheter/underlakare-vi-vill-inte-jobba-som-sjukskoterskor/

* Sjuksköterskor emot uppgiftsväxling/task shifting fast till andra professioner

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/uppgiftsvaxling-sker-pa-bekostnad-av-patientsakerheten/

D. Gurberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev