Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Upprätta en strategi för fallförebyggande arbete”

Publicerad: 24 april 2019, 05:00

Marina Arkkukangas, leg sjukgymnast, doktor i vårdvetenskap, Forskning- och utvecklingschef på Forskning och utveckling i Sörmland.

Träning är den effektivast åtgärden för att minska fallrisk och fallskador. Men det är också det första som blir bortprioriterat i tider av nedskärningar och personalbrist, skriver Marina Arkkukangas på Forskning och utveckling i Sörmland.


När det gäller fallolyckor finns ambitionen att arbeta förebyggande inom vården, men brist på tid och kunskap är två bidragande faktorer till bristen på insatta effektiva åtgärder. I intervjuer som jag genomfört med fysioterapeuter inom kommunal verksamhet i Sörmland har känslor av hjälplöshet uttryckts. Problematiken finns med fall, men väldigt små möjligheter finns till att erbjuda effektiva åtgärder. I intervjuerna framkom även att träning är det första som blir bortprioriterat i samtliga verksamheter, i tider av nedskärningar och personalbrist.

Statistik från Boris (Beslutsstöd och rapportering i landstinget Sörmland) visar att höft/lår- och bäckenfrakturer ökar i Sörmland. Totalt sett har en ökning skett med 15 procent i gruppen 50 år och äldre oavsett kön 2018 jämfört med 2017, vilket bör uppmärksammas.

Nationellt gällande kostnader för fallolyckor är enligt Socialstyrelsens beräkningar 11,1 miljarder kronor per år. Då är inte kostnaderna för primärvården inräknade. Enligt Socialstyrelsens registreringar drabbas årligen cirka 18 000 personer av höftfraktur. Medelåldern är 80 år och två tredjedelar är kvinnor. Höftfrakturer kostar samhället cirka 1,5 miljarder kronor årligen. Siffror visar även att fyra månader efter en höftoperation förlorar 21 procent förmågan att gå ensamma utomhus, 15 procent klarar inte av att bo kvar i eget hem och andelen döda fyra månader efter operation utgör 17 procent. Höftfrakturer är de mest vårdkrävande och sjukvårdsekonomiskt mest betydelsefulla av alla osteoporosfrakturer. Detta är inte några nya siffror, men det som bör uppmärksammas är att ålder, som är en stor riskfaktor för fall, börjar att bli en riskfaktor redan från 50 års ålder.

I dag har vi en mer och mer stillasittande vardag. Stillasittande i kombination med de normala åldersrelaterade förändringar som sker, som inkluderar en försämring av fysiska funktioner, ger en ökad risk för fall redan från 50 års ålder. I en studie av Harvey med flera från 2018 lyfter man fram ett exempel på stillasittande inom hälso- och sjukvården där en kvinna på grund av fallolycka drabbades av en fraktur i övre extremitet (proximal humerus fraktur) som behandlades konservativt. Kvinnan blev inlagd på sjukhus i tre dagar och under sjukhusvistelsen bestod 98,6 procent av vårdtiden av stillasittande. Detta speglar väl hur allvarlig situationen är och att brister finns både i hur vi arbetar med helheten, samt i kunskapen om förebyggande och rehabiliterande insatser och åtgärder.

Träning, både preventivt och i rehabiliterande syfte, har överlägset mest stöd i forskningen som effektivast åtgärd för att minska både fallrisk och fallskador. Generellt så finns omfattande forskning som visar på effektiva åtgärder för att förebygga fall, aspekter som belyses är utifrån en helhet där problemet ska betraktas utifrån individ, beteende och omgivning.

Om detta stora hälsoproblem ska kunna åtgärdas så måste det till en förändring. Socialstyrelsen skriver: ”En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker”. För att kunna uppnå detta så är tre områden identifierade och viktiga att prioritera:

■ Upprätta en strategi för fallförebyggande arbete
■ Fallprevention ska prioriteras och ske i samarbete med medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
■ Öka tillgängligheten till kunskap och evidens gällande insatser och effektiva åtgärder i fallpreventionsarbetet

MARINA ARKKUKANGAS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev