Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Utbilda hela läkarkåren i handledning

Publicerad: 18 november 2008, 12:48

Dagens brister är ett direkt hot mot svensk läkarutbildning, skriver Heidi Stensmyren med flera.


AT- och ST-läkarna måste få utbildning i handledning för att en utökning av antalet läkarstudenter med 25 procent ska kunna genomföras på mindre än åtta år.

I september 2008 föreslog regeringen genom högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) att läkarutbildningen ska utökas med 605 platser. Detta ska ske stegvis, och år 2014 beräknas antalet läkarstudenter i Sverige uppgå till sammanlagt 6 701 stycken, en ökning med 25 procent jämfört med år 2006.

Medicine studerandes förbund, MSF, har flera gånger slagit larm om att utökningen sker utan att hänsyn tas till läkarutbildningens speciella förutsättningar. MSF motsätter sig inte en utökning på sikt, men kräver att detta ska göras med stor försiktighet och på ett sådant sätt att utbildningens kvalitet inte äventyras.

I MSF:s handledningsenkät, som vartannat år skickas ut till studenterna på kirurg- och medicinterminerna, framgår att studenterna redan i dag inte handleds i tillräcklig grad. Över hälften av studenterna leder rond färre än tre gånger på hela kirurgkursen. 15 procent svarar att de inte har lett en kirurgrond alls. 10 procent leder inte en enda rond under hela sin medicinkurs.

Detta innebär att dessa blivande läkare leder sin första rond på en avdelning där medicinska beslut måste tas snabbt och under tidspress, för att ge gamla och multisjuka patienter bästa tänkbara vård. I slutändan är det patientsäkerheten som äventyras när läkarstudenter går ut i arbetslivet utan att ha fått möjlighet att under god handledning fatta medicinska beslut.

Fler studenter per hand­ledare innebär färre tillfällen till återkoppling, mindre tid för enskild handledning och mindre utrymme för studenterna att själva utföra praktiska moment, som undersökningar och provtagningar.

90 procent av läkarstudenterna anser att det finns ett stort eller mycket stort behov av att förbättra den kliniska delen av internmedicinkurserna. Situationen är således alarmerande redan i dag, och den lär knappast förbättras av att det blir 25 procent fler studenter på några få år. Detta är ett direkt hot mot den svenska läkarutbildningens kvalitet och vårt anseende som kår.

Det enda sättet att garantera läkarstudenterna och AT-läkarna en högkvalitativ klinisk utbildning är att sätta klinisk handledning i fokus. Således var det välkommet att de föreskrifter för den nya specialisttjänstgöringen som infördes 2006 innehöll nyheter som obligatorisk handledarutbildning.

Det finns dock ingen som helst anledning att stanna vid ST-läkarna - obligatorisk handledarutbildning bör snarast införas för hela läkar­kåren. Hela sjukvården, inklusive patienterna, tjänar på att läkarna är goda handledare.

Om klinikerna snart ska hantera 25 procent fler läkarstudenter är det av största vikt att landstingen och regeringen omedelbart tar sitt ansvar och frigör resurser som specifikt ska gå till att utbilda läkarna i konsten att handleda yngre kollegor på klinik.

Sverige behöver fler läkare. Men Sverige behöver också bra läkare, för att patienterna ska känna sig trygga och för att patientsäkerheten inte ska äventyras. Om man inte agerar nu är det svårt att se hur den drastiska ökningen ska kunna genomföras utan att utbildningskvaliteten för Sveriges framtida läkare kraftigt försämras, till skada för sjukvården, för patienterna och därmed i förlängningen för hela samhället.

Heidi Stensmyren
Yosef Tyson
Aindreas O'Neill
Martin Wohlin

Heidi Stensmyren
är ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Yosef Tyson
är ordförande Medicine studerandes förening, MSF.

Aindreas O'Neill
är styrelseledamot i MSF.

Martin Wohlin
är styrelseledamot i Sylf.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev