Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utbyggt vårdval och fler små vårdgivare ger ökad frihet”

Publicerad: 4 december 2013, 12:26

Nu är nästa mål att införa vårdval även inom den öppna specialiserade vården, skriver Staffan Henriksson, ordförande för Svenska privat­läkar­föreningen.


Ämnen i artikeln:

Vårdval

Nu när alliansregeringen har ­lyckats så väl med det obligatoriska vårdvalet inom primärvården är nästa mål att införa vårdval även inom den öppna specialiserade vården.
Det politiska målet är att specialiserad vård i framtiden även ska kunna bedrivas utanför sjuk­husen. Därmed skulle vårdkedjorna effektiviseras genom en förbättrad samverkan mellan primärvård och specialistvård.

Valmöjligheterna för patienterna skulle öka, och dessutom skulle kreativiteten och innovationskraften stimuleras. En effektivare och mer slimmad sjukvårdsproduktion ger också betydande kostnadsbesparingar för sam­hället. För samma pengar ges mer vård.
Fritt vårdval innebär att patienten ska ha frihet att själv välja vårdgivare. Ersättningen till vårdgivaren följer alltid patienten och är direkt kopplad till den tjänst som produceras. Fritt vårdval ger patienten reellt inflytande över sin vård.

Konkurrens om patienterna stimulerar också till servicetänkande, kvalitetsförbättringar och nyskapande verksamheter.

Etableringsfrihet för vårdgivare­ inom ramen för ett ackrediterings­system – lagen om valfrihet, Lov – är en grundförutsättning för skapande av mångfald och konkurrens.
Om landstingen därtill utformar system och regelverk rätt kommer detta att leda till en mångfald av vårdproducenter: stiftelser, ideella organisationer, personalkooperativ och privata bolag.

För att uppfylla intentionen om mångfald i Lov måste de regelverk inom vårdvalet som landstingen tar fram vara anpassade för den småskaliga vårdens förutsättningar. Mångfald förutsätter småskalighet. Annars finns risk för en oligopolliknande situation som skulle minska vårdutbudet och patientens valmöjlighet.

Alltför detaljerade regelverk motverkar också den småskaliga vårdens förutsättningar att på ett realistiskt sätt kunna uppfylla uppdragsgivarens krav på tillgänglighet, vårdgaranti, sammanhållna IT-system, statistik, kvalitetsuppföljning med mera.

För att skapa en marknad för små vårdgivare finns flera frågor som behöver lösas.

Det behövs:
- särskilda satsningar på småföretagandet inom vården,
- stimulansåtgärder för nyföretagande kopplat till vårdvalet,
- särskild satsning på kvinnligt företagande,
- ökat flöde av kompetens mellan privat öppenvård och sjukhusen,
- möjlighet till delad tjänst för sjukhusläkare mellan offentlig och privat anställning, liksom
- möjlighet till forskning, utbildning och handledning, även utanför sjukhusen.

Läkarförbundets framsynta sjukvårdspolitik som utformades redan 2004 har många drag av dagens tankegångar. Redan då fanns en insikt om behovet av en utbyggd öppen specialistvård i syfte att avlasta den slutna sjukhusvården och ha hög tillgänglighet och närhet till patienten.

Vårdval och ökad andel småskalig, professionsstyrd vård innebär klara fördelar för patienterna i form av ökade valmöjligheter, bättre kvalitet och högre kontinuitet.
För de anställda i vården medför mångfalden också möjlighet att söka sig till organisationer där de egna idéerna bäst får genomslag och den yrkesmässiga utvecklingen främjas.

Sveriges läkarförbund har ambition att vara en del av den framtida utvecklingen av hälso- och sjukvården. Inom förbundet är vi därför positiva till en utveckling mot utvidgade vårdval, men vi tycker att det i nuläget händer för lite.
Med fokus på kvalitet och konti­nuitet vill Läkarförbundet driva vårdvalsprocessen framåt, i samverkan med andra av vårdens aktörer.

Ämnen i artikeln:

Vårdval

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev