Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utmärkt kvalitet på rådgivning via telefon

Publicerad: 26 maj 2009, 13:42

Sjukvårdsrådgivningen ger övriga vården viktig avlastning, skriver fyra medicinskt ansvariga läkare.


I egenskap av medicinskt ansvariga läkare vill vi kommentera ledaren om sjukvårdsrådgivning i Dagens Medicin nr 20/09. Vi menar bestämt att det går att bedriva sjukvårdsrådgivning per telefon av mycket hög kvalitet.

Arbetet med sjuk­vårds­rådgivning per telefon är svårt. Det krävs kompetenta sjuksköterskor med god erfarenhet av kliniskt arbete i vården, en god förmåga att lyssna, att ställa kompletterande frågor och att analysera samtalet rätt. Arbetsmiljön, välfungerande teknik och tillräcklig bemanning är viktigt liksom fortlöpande kvalitetsuppföljning. Rådgivning per telefon på såväl vårdcentraler, sjukhusmottagningar, jourmottagningar som särskilda sjukvårdsrådgivningar, är en självklar del av modern sjukvård och ett viktigt komplement till fysiska möten.

Här är några kommentarer till påståenden i ledaren:

Sjukvård på telefon är sekunda vård. Sjukvårdsrådgivningens främsta uppgift är att bedöma vårdbehov, ge råd om vårdnivå och brådske­grad så att rätt vård ges vid rätt tillfälle, sett ur ett medicinskt perspektiv. Många samtal innehåller egenvårdsråd och råd om förebyggande åtgärder. Sjuksköterskan ställer inte diagnos.

Det behövs begränsningar av sjukvårdsrådgivningens verksamhet runt om i landet. Sjukvårdsrådgivningen handlägger mer än fem miljoner samtal, hur skulle sjukvården kunna klara ett så stort antal fysiska möten? Det skulle drastiskt öka belastningen på vårdcentraler, sjukhusmottagningar och akutmottagningar. Det stora antalet samtal visar tydligt att vårdsökande gärna väljer Sjukvårdsrådgivningen som en första instans då de har behov av råd.

Det fysiska mötet kan aldrig ersättas av telefonråd. Det är naturligtvis riktigt. Finns det ett behov av en undersökning hos en läkare eller sjuksköterska ska den vårdsökande också erbjudas detta. Genom att telefonrådgivningen finns skapas utrymme för fler möten i vården där det verkligen finns ett sådant behov.

Rådgivning på telefon kan inte följas upp på rätt sätt. Kvalitetsuppföljning av verksamheten görs kontinuerligt. Alla samtal spelas in. Sjuksköterskorna analyserar regelbundet tillsammans med handledare ett antal samtal. Ett urval av sam­talen till Sjukvårdsrådgivningen följs upp genom återuppringning.

Grundförutsättningen för en väl fungerande rådgivning är det goda samtalet med den vårdsökande. Sjuksköterskorna får därför utbildning i den svåra och speciella konsten att samtala med vårdsökande i telefon. Sjuksköterskan använder ett medicinskt kvalitetssäkrat rådgivningsstöd. Rådgivningsstödet och samtalsprocessen stödjer sjuksköterskan i att metodiskt ställa relevanta frågor för att bekräfta eller utesluta allvarliga tillstånd.

I belysning av det mycket stora antalet telefonsamtal via Sjukvårdsrådgivningen är antalet ansvars­ärenden mycket litet och ärenden med disciplin­påföljd är ytterst sällsynta.

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, som ägs gemensamt av landstingen och regionerna, arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra utbildningen och att utveckla rådgivningsstödet. Landstingens och regionernas enheter för sjukvårdsrådgivning ansvarar för att rekrytering, uppföljning och fortbildning ger befolkningen en sjukvårdsrådgivning av högsta möjliga kvalitet.

Daniel Pollack
Henrich Wilander
Mikael Karlson
Lars-Olof Hensjö

Daniel Pollack
är medicinskt ledningsansvarig vid Sjukvårdsrådgivningen i Väst­ra Götaland.

Henrich Wilander
är medicinskt ledningsansvarig vid Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland.

Mikael Karlson
är medicinskt ledningsansvarig vid Sjukvårdsrådgivningen i Region Skåne.

Lars-Olof Hensjö
är medicinsk chef vid Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

Läs Per Gunnar Holmgrens svar

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev