tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utnyttja aldrig studenterna som extrapersonal”

Publicerad: 13 juli 2020, 05:00

Foto: Steve Hix

Studenterna är oväntat nöjda med sin praktik under våren. Men nära hälften av dem anser sig ha utnyttjats som extrapersonal, skriver debattörer från Vårdförbundet.


För femte året i rad har Vårdförbundet Student skickat ut en enkät till 6400 studerande medlemmar om hur de upplever sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Undersökningen genomfördes under april och maj. Med tanke på hur ansträngd vården varit under våren hade man kanske kunnat vänta sig att även VFU:n blivit lidande, men studenterna verkar tvärtom mer nöjda än tidigare. Det finns dock fortsatt vissa områden som behöver utvecklas när det gäller förberedelser, handledning och arbetsbelastning – exempelvis anser sig hela 47 procent ha utnyttjats som extrapersonal och andelen som inte fått VFU-plats alls har fördubblats.

Verksamhetsförlagd utbildning är ett obligatoriskt moment i utbildningsplanen för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammet. Under handledning ska studenterna ges praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper inom sina huvudområden omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi. Studenterna ska också ges möjlighet att utveckla yrkeskompetens och skaffa sig erfarenhet i det interprofessionella teamarbetet.

Årets undersökning är baserad på svar från 1 497 studenter fördelade på 25 universitet och högskolor. VFU-placeringarna fick åter ett generellt gott betyg. Poängmedelvärdet för alla studieorter var 4,52 där 6,0 är högsta betyg. Högskolan Kristianstad upprepar fjolårets bedrift och är återigen det lärosäte som rankas högst, följt av Örebro universitet och Röda Korsets högskola.

Möjligheten att få reflektera tillsammans med en handledare är viktig för inlärningen och spelar en stor roll för hur studenterna upplever sin VFU, visar Vårdförbundet Students tidigare rapporter. Minst nöjda är studenterna med möjligheten att ta del av schemat i god tid och var femte student får resa mer än 90 minuter till sin praktik. 47 procent anser att de utnyttjas som extrapersonal och drygt 40 procent av studenterna svarar att de saknat tid för reflektion tillsammans med sin handledare.

Antalet sökande till de två bristyrkena sjuksköterska och biomedicinsk analytiker ökar kraftigt i höst, med 34 procent, respektive 22 procent. Vårdförbundet Student vill att de studenterna blir minst lika nöjda som årets kull och har följande förslag om hur lärosätena kan bli ännu bättre;

1. Obligatorisk handledarutbildning

Alla handledare ska ha genomgått en handledarutbildning. Verksamheter som saknar utbildade handledare ska inte ta emot studenter.

2. Bättre villkor för handledare

Handledarna behöver få mer tid avsatt för reflektion tillsammans med studenten. De ska även få tid och möjlighet att förbereda sig inför VFU-perioden samt få tillgång till studentens kursplan i god tid.

3. Programråd

Skapa programråd där representanter från lärosäte, samtliga terminer på utbildningarna och klinisk verksamhet träffas och diskuterar VFU- och utbildningsfrågor, utbyter tankar, idéer och utvecklar utbildningen tillsammans.

4. Mer interprofessionellt lärande

Öka integrationen av interprofessionellt lärande under hela utbildningen och inför det under VFU.

5. Tid för vila och återhämtning

Anpassa schemaläggningen under VFU så att det finns tid för vila och återhämtning samt utrymme att genomföra obligatoriska studieuppgifter. Ge studenter schema för VFU-perioden i god tid, minst två veckor i förväg. Utnyttja aldrig studenterna som extrapersonal.

Nu har samhället en jättechans i och med alla dessa nya studenter som fått upp ögonen för dessa livsviktiga yrken på grund av våra professioners arbete i frontlinjen under coronapandemin. Det gäller att lärosätena och arbetslivet förvaltar och utvecklar studenternas engagemang och kompetens, så att de blir färdiga och om tre år kommer ut i vården där de behövs bäst – till patienterna.

Nadja Ståhl, ordförande för Vårdförbundet Student

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet

NADJA STÅHL, SINEVA RIBEIRO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev