Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utryckningsförare måste få utbildning

Publicerad: 26 augusti 2009, 12:45

Ambulansförares status bör höjas och myndigheterna samarbeta mer för att förhindra skador och olyckor med utryckningsfordon, skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.


Jörgen Lundälv
är docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi på Umeå universitet.

Vad är det som är så svårt med att ge förare av utryckningsfordon i Sverige en högre utbildning och status? Vad är det som be­höver inväntas? Utbild­nings­behoven har aldrig varit större än nu, samtidigt som det skade­före­byggande arbetet med att förhindra skador och olyckor med utryckningsfordon måste stärkas. Social­styrelsen måste agera mer kraftfullt för patientsäkerhetens skull. Ambulanstransporter kan endast kvalitetssäkras utifrån tydliga krav och utbildning. Detta gäller också trafik- och förarkompetensen.

Inget annat kan rimligtvis förklara varför ingenting händer för att förbättra villkoren och utbildningen för alla de utryckningsförare som arbetar inom ambulanssjukvården, polis och räddningstjänsterna i dag.

År 2008 utkom en publikation från Vägverket med namnet Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare. Bakom rapporten står Vägverket, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Social­styrelsen. Snart är det 2010 och ingenting har hänt med rapporten mer än att alla vet vilket stort behov det finns hos utryckningsförare att få en bra och högkvalitativ utbildning. I somras utkom Socialstyrelsen med ett nytt ambulansdirektiv utan att kraftfullt påpeka be­hovet av en nationell förar­utbild­ning inom ambulanssjukvården. Det är ytterligare ett dokument som inte har förbättrat situationen för ambulanssjuksköterskor i Sverige.

Tidigare infrastrukturminister Ulrica Messing (s) ville i början av år 2006 lagstifta om obligatorisk utbildning för förare av utryckningsfordon. Detta eftersom det inte fanns några allmänna krav på en sådan utbildning.

Men ingenting hände. I riksdagen i februari 2009 uttalade sig justitieminister Beatrice Ask (m) om att hon förutsätter att Rikspolisstyrelsen ser till att polis­bils­förare får adekvat utbildning.  jag förut­sätter att Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna löpande säkerställer att den utbildning som genomförs är ändamålsenlig och håller tillräckligt god kvalitet  (Svar på skriftlig fråga 2008/09:531).
på flera ambulansstationer köps det nu in storbilsambulanser, med vikter över 3,5 ton, som fordrar att sjuksköterskorna måste bege sig till bilskolorna och ta C-körkort. Ska sjuksköterskorna tvingas ta banklån för att kunna fortsätta köra ambulans eller kommer arbetsgivarna att betala denna utbildning?

I kristider handlar det om att spara resurser. Stor försiktighet råder vid utbildningsinsatser. Inget kan vara mer felaktigt. Att satsa stora resurser på utbildningsinsatser för utryckningsförare är en klok skadepreventiv investering. På så vis kan såväl resurser som mänskligt lidande sparas. Olyckor med utryckningsfordon som till exempel ambulansfordon och polisbilar kan undvikas. Det handlar om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Dessa tre säkerhetsområden måste behandlas och diskuteras samtidigt. Och det går ju inte om inte myndig­heterna samarbetar bättre. Och det går ju heller inte om ansvariga förtroendevalda inte fattar beslut och ger direktiv att vi måste få en nationell förar­utbild­ning i Sverige. Inför en lag om tydliga regler och kompetensmål för utryckningsförare.

Jörgen Lundälv

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev