Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utse kostexperter som inte slåss för prestigen

Publicerad: 6 februari 2008, 08:12

Den pågående diskussionen har visat hur bräckligt det vetenskapliga underlaget är för kostrekommendationer, skriver Lars Werkö.


Det kan inte vara någon hemlighet att det föreligger en betydande osäkerhet både i sjukvården och i forskarsamhället rörande vilka råd om kost som man bör ge allmänheten.Denna osäkerhet är inte mindre när det gäller kost för patienter med olika sjukdomar. Läkaren Annika Dahlqvist anmäldes till Socialstyrelsen för att hon rekommenderat en fettrik kost till patienter med diabetes.

När hon nu friades av Social­styrelsen framhålls att det är fråga om ett tillsynsärende och inte kan ses som en rekommendation från myndigheten. Denna ska i stället tillsätta en grupp för utredning om vilka kostråd som kan ges till patienter med diabetes inom översynen av diabetes­vården.

Den pågående diskussionen har visat hur bräckligt det vetenskapliga underlaget är för kostrekommendationer. Det är därför tillfredsställande med en objektiv genomlysning av den litteratur som finns. Det ryktas emellertid att Socialstyrelsen är i färd med att utse samma experter som i decennier utfärdat Livsmedelsverkets råd – det råd vars vetenskapliga underlag förefaller alltmer osäkert.

Den pågående debatten ter sig alltmer vildvuxen efterhand som detta bristfälliga underlag granskats av utanför stående forskare med vana att bedöma vetenskaplig litteratur.

Det vore därför påkallat att Socialstyrelsen föryngrade den grupp av experter som utses för att inte bli beroende av experter som i första hand slår vakt om sin prestige.

Landet har flera aktiva professorer i näringslära – diabetologer och kardiologer borde få möjlighet att delta i granskningen av litteraturen och exemplet med Annika Dahlqvist visar vikten av att inte förbise representanter för primärvården som också har vetenskapligt starka representanter. Även vetenskapligt engagerade dietister borde kunna bidra.

Tillsättande av rådgivande utredningar inom myndigheter borde ske med samma omsorg som när man väljer deltagare i Cochrane Collaborations studiegrupper.

Att granska vetenskaplig litteratur är en vetenskap i sig vilket den nuvarande osäker­heten rörande Livsmedelsverkets kostråd visat.

Lars Werkö

Lars Werkö
är professor och tidigare styrelseordförande för SBU.

Mer om kostråden:

Gå inte i fettfällan - fler studier krävs
Vi måste skapa en vetenskaplig debatt kring kostråd och folkhälsoproblem

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev