Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utspel om kris och haveri trycker undan vårdens viktiga frågor”

Publicerad: 16 mars 2018, 06:00

Stefan Jutterdal, förbunds­ordförande, och Andrea Lindblom, student­ordförande, Fysio­terapeuterna.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån och Helena Conning

En satsning på hälsa är en investering för framtiden, skriver Fysioterapeuterna i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Hälso- och sjukvårdsfrågorna har äntligen hamnat högst upp på agendan inför valet. Det är bra och helt nödvändigt. Det är dock bekymmersamt att det så gott som dagligen ropas haveri och kommer krav på kriskommissioner.

Budskapet är ständigt fokuserat på de dåliga och bristande förhållandena i hälso- och sjukvården vilket gör att vi känner stor oro för att de viktiga frågorna kring hur vi ska utveckla framtidens hälso- och sjukvård trängs undan.

Vi vet att vi har stora utmaningar framför oss för att säkra och utveckla välfärden. Det har väl knappt undgått någon att vi inom några år kommer att ha en befolkning där majoriteten inte är i arbetsför ålder. Att då fokusera på kris och haveri riskerar att locka in oss i gamla mönster, lösningar och strukturer.

Sverige har skrivit under FN:s globala mål och Agenda 2030 där mål 3 beskriver att vi ska stärka hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. I paragraf 3.4 står det: ”Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.” Detta kräver nya sätt att organisera och arbeta på. Vi som är med och skapar och styr dagens hälso- och sjukvård måste orka tänka framåt och inte lösa framtidens utmaningar med gårdagens lösningar.

Vi saknar ett offensivt hälsoperspektiv.

Vi saknar ett offensivt hälsoperspektiv där satsningarna handlar om förebyggande hälsofrämjande arbete och en god rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom och skador. Här kan fysioterapeuter göra en insats.

Vi behöver tänka nytt och inte enbart fokusera på problem som har funnits under lång tid, som till exempel vårdköer och vårdplatsbrist. Nu är det hög tid att prioritera det förebyggande arbetet. Därför har vi tagit fram fem förslag:

1 Använd kunnandet från Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter som samlar förtroendevalda studenter från olika fack- och professionsförbund inom hälso- och sjukvården. De betonar interprofessionellt lärande, prevention och digitalisering. Om vi tar tillvara studenterna och använder deras kraft i utvecklingsarbetet skapar vi goda förutsättningar för framtiden.

2 Hälso- och sjukvården och omsorgen måste vara attraktiv så att fler vill jobba här, även i framtiden. Fysioterapeuter, liksom andra yrken i hälso- och sjukvården, ser både en ökad efterfrågan och en tilltagande brist nu och under kommande år. Arbetsmiljö, löner och karriär­möjlig­heter behöver bli avsevärt bättre. Politiken kan skapa förut­sätt­ningar för detta, men det krävs mer. Det krävs ett bättre ledarskap, tillit till medarbetarna, medskapande från patienter och närstående och politiskt ansvarstagande över blockgränserna.

3 Satsa på rörelse för barn och unga för att minska ohälsan i framtiden. Anställ fysio­tera­peuter i elevhälsan enligt den modell som finns i Norge.

4 Alla ska ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård, där fysioterapeuter kan bidra till ett hållbart arbetsliv.

5 Satsa på prevention och rehabilitering i äldrevården så att äldre personer kan bibehålla sin funktionsförmåga och självständighet så långt det går. Säkerställ att alla kommuner har minst en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Vi blundar inte för de svårig­heter och problem som finns i dag. Vi måste arbeta med att minska effekterna av dem men vi måste samtidigt orka lägga den största energin på att se framtida lösningar tillsammans. En satsning på hälsa är en investering för framtiden.

STEFAN JUTTERDAL OCH ANDREA LINDBLOM

Ämnen i artikeln:

Fysioterapeuterna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev