Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utveckla möjligheterna till hemfödsel i alla regioner”

Lyssna och lita på att kvinnor kan fatta beslut om hur de vill ha det i stället för att stänga ned den välfungerande verksamhet som finns, skriver debattörer från Barnmorskeförbundet.

Publicerad: 3 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Eva Nordlund, Li Thies-Lagergren, Louise Lundborg, Charlotte Elvander och Erica Solheim.

Foto: Elisabeth Ubbe


Ämnen i artikeln:

BarnmorskeförbundetEva NordlundFörlossningsvårdKarolinska universitetssjukhuset

Det enda regionfinansierade alternativet för det fåtal kvinnor som önskar föda hemma kommer att läggas ner av Karolinska universitetssjukhuset. Karolinska har under flera år tecknat ett separat avtal för hemfödslar och genomfört uppdraget via den populära verksamheten Min barnmorska, där gravida möter ett barnmorsketeam som ger kontinuitet genom graviditet, födsel och efteråt. Min barnmorska är ett ordinarie vårdval i Stockholm och intresse finns för vårdformen i andra delar av landet.  

Karolinska har visat att det på ett säkert sätt går att erbjuda god vård till de kvinnor som kan och vill föda hemma. Karolinska universitetssjukhuset är den enda klinik i Region Stockholm som har tecknat avtal för hemfödslar och bakgrunden är att de har verksamheten Min barnmorska, där barnmorskorna har jourverksamhet. 

Läs mer: 700 utan plats på förlossningen hittills under året 

Organisationen kring hemfödslar på Karolinska har byggts upp under åren och baseras på ett väl fungerande teamarbete med alla involverade professioner. Verksamheten betraktas som patientsäker vård av såväl barnmorskor som förlossningsläkare och barnläkare. Detta tar tid att bygga upp – betydligt längre tid än det tar att lägga ner en fungerande verksamhet. 

Nu hävdar Karolinska att det är för dyrt med hemfödslar och att det finns för få barnmorskor för att kunna erbjuda denna vårdform. Den kompetens och det goda samarbete som har byggts upp på Karolinska går till spillo och detta tar lång tid och är kostsamt att återuppbygga. 

Svenska barnmorskeförbundet anser att det är olyckligt att kvinnors behov av en mer differentierad förlossningsvård åsidosätts. Vi beklagar att det inte avsätts mer resurser till de verksamheter som vill utveckla förlossningsvården för att ge större möjlighet till ett individualiserat omhändertagande. Särskilt som flera lagar som styr hälso- och sjukvården trycker på att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska beaktas och även bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (1,2). Precis som fasta läkarkontakter nu är en självklarhet även i lagstiftningen borde en fast barnmorskekontakt genom vårdförloppet kunna erbjudas, tillsammans med val av födelseplats.

I det aktuella Tidöavtalet finns flera målsättningar kring kvinno- och förlossningsvård (3). Det välkomnar Svenska barnmorskeförbundet! Målet att skapa en nationell förlossningsplan kan undanröja godtyckligheten i vilket vårdutbud som erbjuds kvinnor i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Det ska inte vara en fråga om ekonomi, tyckande, vilken verksamhet eller vilken region som ger vård. Vi menar att god evidens tillsammans med de individuella behoven borde styra vad som erbjuds, vilket också kan visa sig vara kostnadseffektivt på längre sikt. Genom verksamheten Min barnmorska och avtalet för hemfödslar har man de senaste åren kunnat ta ett steg just i den riktningen: att individualisera förlossningsvården utifrån kvinnors önskemål och behov, med bibehållen patientsäkerhet.  

Det finns en djupt rotad åsikt hos framför allt läkarprofessionen om att det alltid är säkrast att föda på sjukhus och att det är slöseri med barnmorskor som arbetar utanför sjukhusen, trots den evidens som finns (4,5). Svenska barnmorskeförbundet vill särskilt lyfta fram att många barnmorskor vill utveckla olika vårdformer och ha möjlighet att lyssna på vad kvinnor önskar (6). Så har barnmorskan arbetat under många hundra år och det var en anledning till att mödradödligheten halverades under 1800-talet (7). 

Det är dags att planera för en förändring av förlossningsvården, en strävan mot jämlikhet och ett personcentrerat bemötande (8).

Att vara gravid och föda ett barn är en existentiell händelse som involverar både kropp och själ. Behoven är olika, men gemensamt för de födande är vikten av en säker förlossningsvård och ett professionellt omhändertagande. Lyssna och lita på att kvinnor kan tänka och fatta beslut om hur de vill ha det. Fortsätt utveckla möjligheterna till hemfödsel i alla regioner i stället för att stänga ned den välfungerande verksamhet som finns.

Eva Nordlund, ordförande, Svenska barnmorskeförbundet

Li Thies-Lagergren, ordförande i utbildningsrådet, Svenska barnmorskeförbundet

Louise Lundborg, vice ordförande Svenska barnmorskeförbundet

Charlotte Elvander, ordförande vetenskapliga rådet, Svenska barnmorskeförbundet

Erica Solheim, vice ordförande, Svenska barnmorskeförbundet

Referenser:

1. Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30 

2. Patientlagen, 2014:821

3. Tidöavtalet, 2022

4. Hutton m fl, 2019. Perinatal or neonatal mortality among women who intend at the onset of labour to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital, EClinicalMedicine

5. Reitsma m fl, 2020 Maternal outcomes and birth interventions among women who begin labour intending to give birth at home compared to women of low obstetrical risk who intend to give birth in hospital, EClinicalMedicine

6. Policydokument Hemförlossning, Svenska barnmorskeförbundet, 2020

7. Lorentzon m fl, 2021. Midwives and Maternal Mortality: Evidence from a Midwifery Policy Experiment in 19th-century Sweden. Journal of the European Economic Association

8. I väntans tider, Vårdanalys, 2018

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev