Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vaccination och HPV-testning är bäst sätt att förebygga cervixcancer

Publicerad: 21 november 2007, 06:30

REPLIK Orealistiskt att vänta 30 år tills man kan se effekt av HPV-vaccination, skriver Peter Bistoletti.


Viveca Odlind, medicinsk krönikör, efterlyser i Dagens Medicin 45/07 hälsoekonomisk forskning som visar att man med HPV-vaccination och HPV-testning kostnadseffektivt kan förebygga cervixcancer och dess förstadier. Det hon efterlyser finns redan. Ett trettiotal hälsoekonomiska modellstudier har visat att HPV-vaccination och HPV-testning är kostnads­effektiva interventioner.

Inom klimatforskningen finns det inte den minsta tveksamhet att dra långtgående slutsatser på basis av modeller. Antaganden kring framtida klimatförändringar styrs helt av modeller med ganska osäkra ingångs­parameter. Varför finns det så stor skepsis mot hälsoekonomiska modeller? Det är helt orealistiskt att vänta i 30–40 år tills man kan se effekt av HPV-vaccination på antal cancerfall.

Däremot pekar alla modell­analyser åt samma håll: det är effektivt och kostnadseffektivt att vaccinera mot HPV och att använda HPV-testning. Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) ligger i de flesta länder under BNP per capita och HPV-vaccination är även kostnadseffektiv i jämförelse med andra interventioner som till exempel bröstcancerscreening.

I Merck Sharp & Dohmes modell med Gardasil har man sett nettokostnadsvinster efter 15 år, vilket betyder att man undviker överbehandling och minskar cancerförekomst. Samtidig sparar man pengar. MSD-modellen är kalibrerad med svenska data och belyser därför svenska förhållanden.
liknande gynnsamma resultat har också visats i modeller från oberoende akademiska institutioner i USA, Kanada och England. Med HPV-vaccination och HPV-testning kan man minska behov av cellprovtagning med 50 procent, behandling av förstadier, fall av kondylom och cancer med 50–89 procent, men då krävs det att man vågar göra radikala förändringar i dagens screeningsprogram.

De åtgärder som behövs är att starta screening i 25–30 års ålder, att glesa ut screeningsintervallen och sluta screening efter negativa testresultat.

Genom HPV-testning kan man slå två flugor i en smäll. HPV-test kan användas som primärt screeningtest i stället för eller som efterföljd av cellprov och HPV-typning behövs för att upptäcka eventuella genombrottsinfektioner eller förändringar i HPV-typ-panoramat.

Ur hälsoekonomisk synpunkt vore det också intressant att vaccinera unga flickor mellan 9 och 13 år med två doser HPV-vaccin vilket görs i Kanada och beräknas kunna ge en 33-procentig besparing.
Med två vaccindoser hos flickor i åldern 9–13 år nås samma höga antikroppsnivåer som hos kvinnor mellan 19 och 26 år med tre doser. Även längden av skyddseffekten av HPV-vaccination har modellerats och resultaten tyder på livslång effekt.

En förutsättning för att kunna avläsa effekten av förändringar i screeningsprogrammet är fungerande nationella register. Dessa finns i Danmark och Norge men fungerar inte i Sverige. Enbart omkring 50 procent av givna vaccindoser registreras för närvarande, en katastrofal lågt siffra. Det borde vara av högsta prioritet att skapa nationella databaser som sammanför den nödvändiga informationen kring HPV-vaccination, cellprov och HPV-testning.

Sammanfattningsvis – hälsoekonomisk forskning tyder på att HPV-vaccination och HPV-testning är den bästa vägen att på längre sikt rädda kvinnor från att insjukna och dö i cervix­cancer. Dessutom skulle cellprovtagning och överbehandling för cellförändringar också minska.

Dessutom skapar HPV-­vaccination en jämlikare sjukvård eftersom även de kvinnor som senare i livet inte skulle komma till screening skyddas mot cancerförstadier och cancer. Man vet att kvinnor som inte kommer till screening löper ökad risk att insjukna och dö i cervixcancer. Det som krävs är politisk beslutsamhet och modet att våga göra förändringar i dagens gynekologiska cellprovskontroll.

Peter Bistoletti

Peter Bistoletti
är specialist­läkare och docent i obstetrik och gynekologi.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News