söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vad innebär det att vilja vara en del i vården?”

Publicerad: 9 november 2016, 06:00

Maria Palmetun Ekbäck, över­läkare, chef Läke­medels­centrum Region Örebro län, ordförande i LOK, Nätverk för Sveriges läke­medels­kommittéer, och Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Universitets­sjukhuset Örebro, professor, Karolinska institutet. Foto: Maria Bergman (vänstra bilden)

Vi förväntar oss att företag som gör stora vinster tar ett ansvar och inte drar tillbaka preparat som är väsentliga för våra patienter, skriver två debattörer.

Ämnen i artikeln:

Hepatit

De forskande läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif, hävdar ofta att Läkemedelsföretagen vill vara en del i vården, men vad innebär det?
För oss innebär det att man inte bara vill ta fram nya läkemedel (inte sällan dyra sådana), utan att man tar ett större samhällsansvar, och fortsätter att erbjuda även äldre och billiga läkemedel. Det ger goodwill, och visar om man som globalt företag vill finnas med i Sverige och i svensk sjukvård.

Den 20 september meddelade läkemedelsföretaget MSD att de slutar att tillhandahålla Cedax (cefti­buten). Cedax är ett antibiotikum som används vid urinvägsinfektioner. För barn och gravida är Cedax ofta det enda alternativet som kan ges via munnen och som inte kräver att man ger medicinen intravenöst.

MSD skriver att de ska flytta sin fabrik från Miami Lakes i Florida för att kunna förbättra den globala tillverkningskedjan och då stött på stora tekniska problem med att flytta tillverkningen av Cedax. Företaget anger att dessa tekniska problem är av sådan art att även om man lägger 1,5 års utvecklingsarbete på det, så är det högst osäkert om det lyckas. Företaget anger att man lyckats flytta övriga – även komplicerade produkter – som produceras i Miami Lake. Dessa läkemedel är sannolikt mer lönsamma än antibiotika som används under en kort tid.

Att det inte finns något alternativ till Cedax på den svenska marknaden förefaller inte göra någon sömnlös på MSD. För ett läkemedelsföretag är det naturligtvis mer lönsamt att producera läkemedel som patienter ska ta under lång tid, eller att ta fram enormt dyra så kallade ”särläkemedel”. Men för ett antibiotikum som bara på ett par dagar har fullgod effekt saknas intresse?

På sin hemsida under fliken Svensk life science REA vädjar Jacob Tellgren, vd MSD, och Ulf Janzon, Policy & Communications Director vid MSD, till den svenska vården om ett tätare samarbete för att tillsammans utvärdera nya läkemedel med start samma dag som de godkänns: ”Det är dags att pröva en ny väg att öka efterfrågan på nya produkter och tjänster.”

Vi har ­hittills bara mötts av allmänt ­beklagande.

Sveriges landsting och regioner ser gärna en god samverkan med läkemedelsindustrin och har när det gäller nya läkemedel skapat en samverkansmodell, där vården gemensamt kan möta företagen just med det syfte som MSD efterlyser, nämligen att snabbt introducera de verkligt innovativa läkemedlen i Sverige. Ett sådant exempel är läkemedel mot hepatit C. Samtidigt som vi är positiva till introduktion av banbrytande nya läkemedel förväntar vi oss att företag som gör stora vinster på dessa också tar ett ansvar för hela spektrat av läkemedel och inte drar tillbaka preparat som är väsentliga för våra patienter men kanske inte längre ger ett stort klirr i kassa­kistan. Cedax är ett sådant exempel, där framför allt barn och gravida kvinnor drabbas då dessa grupper ofta inte kan använda befintliga tablettalternativ.

Den svenska läkarkåren har vädjat till svenska företrädare för MSD att även fortsättningsvis till­handa­hålla Cedax för patienternas skull och för att preparatet är bra ur resistenshänseende. Vi har hittills bara mötts av allmänt beklagande. Det räcker inte. Inte heller känns MSD:s pressmeddelande om att man är ”starkt engagerade i kampen mot antibiotika­resistens” trovärdigt när man väljer att dra bort ett välfungerande peroralt antibiotikaalternativ. Det skickar fel signal till den sjukvård man säger sig vilja öka samverkan med.

Så återigen till frågan. Vad innebär det att ett företag vill vara en del i vården?

MARIA PALMETUN EKBÄCK OCH JONAS F LUDVIGSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev