fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vädjar socialministern till landstinget att följa lagen?”

Publicerad: 5 juni 2018, 05:00

Andreas Fischer, specialist i kirurgi, Södersjukhusets akut, trauma och buk-sektion, ordförande i Sjukhusläkarnas Stockholmstyrelse.

Frågan är inte om utan när ett av Stockholms sjukhus ånyo ropar ”stabsläge”, skriver Andreas Fischer, Sjukhusläkarna.

Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingAnnika StrandhällSödersjukhusetLäkarförbundetAmbulanssjukvård

Socialministern sänder ut en märklig signal i ett pressmeddelande från april 2018. I pressmeddelandet uppmanar ministern Stockholms läns landsting, SLL, att följa lagen. Bakgrunden är att det råder stor okunskap och felaktigt resursanvändning avseende det så viktiga kris- och övningsarbetet vid sjukhusen i Stockholms län.

Vädjar alltså socialministern till SLL att följa lagen? I så fall borde SLL genast börja förbereda och planera för övning, eftersom även det är reglerat i lagen. Om nu lagen inte ska överprövas av SLL och tolkas på ett annat sätt, innebär det att krisledningsnämndens ordförande skyndsamt och utan dröjsmål bör besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion nästa gång ett Stockholmssjukhus går upp i stabsläge. Frågan är inte om utan när ett av Stockholms sjukhus ånyo ropar ”stabsläge”.

Resurserna i Stockholms län är så låga att vi inte ens klarar ”en vanlig dag på jobbet”. Stockholmssjukhusen har gått upp i stabsläge otaliga gånger detta år och det är uppenbart att chefläkarna inte har mandat att vidta åtgärder. Detta trots att lagen klart och tydlig föreskriver att landstinget skall förbereda sig på extraordinära händelser. Är det så att alla dessa stabslägen innebär att det inte längre är extraordinära händelser – bara för att det händer hela tiden?

Tyvärr så agerar inte berörda tillsynsmyndigheten på oskicket.

Tyvärr så agerar inte berörda tillsynsmyndigheten på oskicket. Sjukhusen i Stockholms län saknar i varierande grad realistiska beredskapsplaner och vitala moment som övningsdagar är grovt underfinansierade.

Om sjukhusens beredskapskapacitet vore godtagbar, hur kommer det sig i så fall att Läkarförbundets ordförande på Södersjukhuset Klara Strömberg gjort både 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket och en Ivo-anmälan av sjukhusets akutmottagning? Anmälningarna gäller just belastningen ”en vanlig dag på jobbet”, eller är det verkligen det? Är inte detta ett tecken på utdragna, återkommande extraordinära händelser?

Frågorna som ställs borde långt tidigare riktats av tillsynsmyndigheterna, som verkar gått i dvala och intagit en duckande inställning till dessa för sjukvården så viktiga frågor. Ingen tjänar på att ducka för dessa viktiga frågor.

Samtidigt som storövningen LIV genomfördes nyligen i Västra Götaland, i ett dynamiskt samarbete mellan försvarsmakten och Sahlgrenska universitetssjukhuset, kom en pressrelease från regeringen, där det framkom att ”regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården”. Detta kan inte tolkas på annat sätt än en uppmaning från regeringen, via Socialstyrelsen till SLL, att följa lagstiftningen. En sådan uppmaning förefaller lika paradoxal som skrämmande, då alla myndigheter i alla lägen får förväntas följa svensk lag.

Nu krävs tydlighet och prioritering!

ANDREAS FISCHER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev