Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Välfärdsutredningen ett hot mot välfärden”

Publicerad: 6 oktober 2016, 05:00

Johan Fredriksson, vd Praktiker­tjänst, och Charlotta Wållgren, läkare, ordförande i Praktiker­tjänsts läkarförening.

Foto: Niklas Larsson (Bildbyrån)/Stefan Tell

Den ensidiga fokuseringen på vinstbegränsningar är både fel­riktad och feltänkt, skriver Praktikertjänst i en kommentar till Välfärdsutredningen.


Ämnen i artikeln:

PraktikertjänstSKRVinster i välfärdenVälfärdsutredningenVårdpolitik

Vi lever allt längre, vilket skapar ökad efterfrågan på sjukvård. Samtidigt leder innovation och utveckling till att vi kan göra allt mer. Det handlar om såväl behandlingsinsatser, medicin och medicinteknik som tillgänglighet och bemötande. I den miljön har Välfärdsutredningen sjösatts.

Men givet utmaningarna vi står inför är det märkligt att utredningen huvudsakligen fokuserar på vinstbegränsningar, som sanno­likt leder till minskad valfrihet, ökad ineffektivitet och samhällsekonomiska förluster.

I stället borde diskussionen handla om hur vi ökar de riktiga välfärdsvinsterna – hur vi snabbare tillämpar de senaste behandlingsmetoderna, hur vi får en jämlik vårdkvalitet och hur vi får bort ineffektiva verksamheter med låg kvalitet och dålig service från sektorn; oavsett om de är offentliga eller privata.

I stället borde diskussionen handla om hur vi ökar de riktiga välfärdsvinsterna.

Genom Praktikertjänst Hälso­panel har vi frågat 260 läkare i våra verksamheter om synen på offentlig och privat vård. Resultaten är särskilt intressanta eftersom samtliga arbetat inom både privat och offentlig vård. Över 50 procent har arbetat mer än tio år i den privata sektorn och över 60 procent har fler än tio års erfaren­het från offentliga verksamheter.

Nästan 70 procent bedömer att det finns skillnader i den vård­kvalitet som den offentliga och den privata vården erbjuder. Endast 1 procent menar att den offentliga vården ger bättre vårdkvalitet.

Resultaten visar att den upplevda skillnaden mellan privat och offentlig vårdkvalitet främst beror på upplevelsen av arbets­platsen och arbetssätten som används. Hela 90 procent bedömer att arbetsplatsens kvalitet och trivsel är en viktig skillnad och 80 procent pekar på att den privata vården har både bättre arbetssätt och högre tillgänglighet.

De tillfrågade anser däremot att det inte finns några större skillnader i de vårdanställdas formella kompetens eller mängden resurser till förfogande.

Slutligen anser hela 82 procent att den viktigaste komponenten för att skapa effektiv vård är personligt engagemang hos läkaren samt långsiktighet och kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal.

Resultaten stämmer överens med flera oberoende undersökningar. Data från SKI och SKL visar att privata verksamheter har nöjdare patienter inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård jämfört med offentliga aktörer. Enligt Sveriges läkarförbund har privata utförare bättre kontinuitet än de offentliga aktörerna och patienterna upplever möjlighet till mer delaktighet, bättre bemötande och högre tillgänglighet.

Den ensidiga fokuseringen på vinstbegränsningar är både fel­riktad och feltänkt. Det är tvärtom viktigt att valfriheten får fortsätta, att anställda i välfärdssektorn får bästa möjliga arbetsförutsättningar och att varje skattekrona används effektivt. Därför uppmanar vi regeringen att lyssna på professionen. Och lyssna på patienterna. Med bättre effektivitet och tuffare kvalitetskrav skapar vi verkliga välfärds­vinster.

JOHAN FREDRIKSSON OCH CHARLOTTA WÅLLGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev