Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vallöfte: ”Vi ska förbättra ungas psykiska hälsa”

Publicerad: 14 juli 2014, 11:43

Tre oppositionspolitiker i Stockholms läns landsting: Johan Sjölander (S), Helene Öberg (MP) och Dag Larsson (S).

S och MP i Stockholms läns landsting ger tre konkreta förslag för hur ungas psykiska välmående ska förbättras om oppositionen vinner valet.


En ny rapport från OECD slår fast att det finns stora brister i den psykiatriska vården i Sverige. Det görs idag inte tillräckligt för att hjälpa personer som lider av psykisk ohälsa. Vi delar OECD:s bild, inte minst gäller det Stockholmsregionen. Vi måste snarast agera för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Vår region är på många sätt en fantastisk plats att växa upp på. Här finns kulturen, naturen, näringslivet och oändliga möjligheter och chanser. Men på samma plats mår också alltför många unga dåligt. Faktum är att problemen är större i Stockholmsregionen än i stora delar av övriga landet. Här säger så många som var tredje ung kvinna och var femte ung man själva att de mår psykiskt dåligt. Det är inte hållbart. Våra unga är också vår framtid.

Att Stockholmsregionen märker ut sig i statistiken säger en hel del om situationen. Utmaningen med stigande psykiska ohälsa bland unga är stor i hela landet. Folkhälsomyndigheten redovisade nyligen slutsatserna från sin årliga undersökning  Skolbarns hälsovanor . Resultaten visar att tonåringars psykosomatiska ohälsa ökat sedan den första studien 1985. Särskilt är det 15-åriga flickors ohälsa som stigit mycket. I den gruppen mådde över hälften, 57 procent, psykiskt dåligt.

Trots stor samsyn kring att ungas psykiska ohälsa både är ett stort individuellt problem och en utmaning för samhället i stort, händer ganska lite. Den Moderatledda Alliansen i Stockholmsregionen har haft goda ambitioner, men resultaten har uteblivit. Det eftersom de har låtit privatiseringar och skattesänkningar gå före att möta den stigande ohälsan bland unga.

Idag söker sig unga i stor utsträckning till den redan hårt belastade specialiserade psykiatrin, istället för att vända sig till vårdcentralerna. Unga vet eller tror helt enkelt inte att de kan få rätt hjälp på närmre håll. Samtidigt förvärras de underliggande problemen: ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist, ökad press, ojämnställda könsroller och bristande sociala nätverk.

Det här är inte en hållbar utveckling. Ska den psykiska ohälsan bland unga mötas och minskas krävs en helt ny politik. Vi är fast beslutna att minska klyftorna och stärka folkhälsan. En viktig del av detta handlar om att ge alla ungdomar en chans att växa upp och utvecklas i välmående.

Vi har en mängd förslag som syftar till att öka ungas psykiska välmående. Men allt kan inte göras på en gång. Därför lyfter vi nu fram tre förslag som vi kommer att genomföra om vi får väljarnas förtroende att leda Stockholms läns landsting efter valet.

■ Inrätta vårdcentraler som har särskilt uppdrag och kompetens att möta unga. Vi ser över möjligheten att inrätta ett antal vårdcentraler med hög kompetens och kvalificerad personal, enligt förebild från till exempel Gustavsbergs vårdcentral.

■ Skapa lokala partnerskap för att förebygga psykisk ohälsa. Vi förstärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom att inrätta lokala partnerskap där alla goda krafter som vill vara med och samverka för att stärka ungas psykiska välbefinnande får vara det.

■ Inrätta ett regionalt kunskapscenter för mer forskning och spridning av goda exempel. Vi inrättar ett regionalt kompetenscenter som arbetar aktivt med att utveckla ny kunskap och sprida nya metoder om hur psykisk ohälsa upptäcks och förebyggs, inte minst genom skolornas elevhälsa. Här kan också kompetenshöjande satsningar göras, till exempel kring hur skolorna bättre kan möta ungdomar med olika neuropsykiatriska diagnoser, som adhd och autismspektrumtillstånd.

Dessa är tre insatser är nödvändiga för att förbättra ungas psykiska hälsa. Och på så vis också säkra Stockholmsregionens framtid.

Relaterat material

deb”Vi bygger redan för ökad psykisk hälsa”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev