Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vänsterpartiets politik innebär stängning av alla fristående aktörer”

Publicerad: 12 mars 2020, 06:00

Foto: Photos.com

Det framstår inte som seriöst av Vänsterpartiet att beklaga sig över att en vårdgivare väljer att stänga, skriver Tobias Nässén (M) i en replik.


Vården i Stockholm kommer med den blågröna koalitionens politik alltid att präglas av hög valfrihet och tillgänglighet för våra patienter, också för dem som får vård i livets slutskede. Det är viktigt att påminna medborgare i Stockholms län och Vänsterpartiet om att vi har en unik palliativ slutenvård, SPSV, i Stockholm, med många utförare, såväl ideella/fristående som i egen regi. Vården som utförs på våra avdelningar runt om i länet är fantastiskt fin och värdig dess patienter.

Bakgrunden till att vi har valt att ha vårdval inom SPSV är att de aktörer som önskar, små eller stora, stiftelser eller andra vårdgivare, ska kunna etablera sig och bedriva specialiserad palliativ slutenvård i regionen. Vi har nyligen gjort en förstärkning när det gäller den specialiserade palliativa slutenvården. I år införs till exempel en inskrivningsersättning för att åskådliggöra att vårdgivarna har större kostnader vid inskrivning. Detta röstade både S och V nej till så sent som i december 2019, och yrkade i stället på avskaffande av vårdvalet. Det framstår inte som seriöst av Vänsterpartiet att beklaga sig i Dagens Medicin nr 8-9/20 över att en vårdgivare väljer att stänga, samtidigt som partiet föreslår en avveckling av samtliga verksamheter som bedrivs utanför egenregi.

Möjligheten att skjuta till ännu mer medel hade förstås också funnits om regeringen med stöd av Vänsterpartiet tagit sitt förnuft till fånga och inte straffbeskattat stockholmarna ännu mer genom utjämningsskatten.

I den styrande koalitionens budget för 2020 finns ett tydligt uppdrag om att värna och öka förutsättningarna för ideella aktörer, samt öka deras konkurrenskraft, varför vårdval SPSV också fick stärkta resurser. Vår förhoppning är att en annan vårdgivare kan ta över verksamheten på Maria Regina i Nacka, eftersom det är en värdefull och mycket uppskattad verksamhet.

Oppositionen vill att allt ska bedrivas i egen regi, samtidigt som man försöker gömma sig bakom någon form av IOP-lösning. IOP är en mellanväg mellan föreningsbidrag och upphandling som togs fram under Alliansregeringen 2010, och var inte tänkt som upphandlingsform. Vår egen förvaltning konstaterar att IOP inte är förenligt med gällande lagstiftning när det finns en fullt fungerande marknad.

Slutsatsen av vänsterpartiets politik för den palliativa vården är att man av rent ideologiska skäl vill slå sönder och avveckla fina fristående verksamheter, trots att de uppvisar mycket god kvalitet, tillgänglighet och inga väntetider. Ett genomförande av Vänsterpartiets politik skulle innebära dödsstöten för den unika palliativa vården i Stockholm.

TOBIAS NÄSSÉN

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev