Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Väntetiden för läkemedelsbehandling måste kortas”

Publicerad: 18 september 2020, 05:00

Foto: Linnea Rheborg/Bildbyrån

Det tar ungefär ett år tills nya läkemedel blir tillgängliga för patienterna, skriver Tomer Feffer, vd på Bayer AB.


Regeringen har nyligen tillsatt en delegation i syfte att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvård med fokus på att korta väntetiderna. Delegationen leds av Gunilla Gunnarsson, tidigare nationell cancersamordnare och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Detta är ytterligare en milstolpe för ett ämne som har varit föremål för offentliga diskussioner under de senaste åren och som har stått högt på dagordningen på de politiska partiernas och beslutsfattarnas agenda.

Det råder ingen tvekan om att väntetider på flera månader, ibland över ett år, för att få träffa en specialist för behandling eller kirurgi orsakar lidande hos patienter. Det försämrar deras livskvalitet och i vissa fall kan det förkorta deras liv.

Dessa långa väntetider påverkar även möjligheterna till en tidig diagnos av medicinska tillstånd som hjärt–kärlsjukdomar eller cancer som skulle kunna förhindras eller behandlas effektivt och ändåmålsenligt.

Samma negativa effekt gäller väntetiden för läkemedelsbehandlingar. Enligt en studie genomförd av IQVIA, ett internationellt hälsodataföretag, och som publicerades i maj 2020 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 172 nya läkemedel mellan 2015 och 2018 som visat sig vara högkvalitativa, säkra och effektiva. Av dessa 172 blev 108 nya läkemedel godkända för subvention i Sverige. 64 läkemedel blev inte subventionerade, vilket innebär att patienter inte har tillgång till dem trots att deras läkare ordinerat dem.

I genomsnitt tog det 269 dagar för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att godkänna nationell subvention för de 108 nya läkemedlen. Med tanke på regionernas arbete att, efter TLV:s beslut, fördela budget, listning och framtagandet av medicinska riktlinjer för att säkerställa rätt användning av de nya produkterna, tar det ungefär ett år tills de nya läkemedlen blir tillgängliga för patienterna.

Behandling med många av dessa läkemedel har påvisat en minskning av allvarliga medicinska fall som stroke, hjärtsvikt, amputationer, venös tromboembolism och så vidare. Patienter med exempelvis cancer har överlevt och fått ytterligare år att tillbringa med sina nära och kära.

Värdet av vissa behandlingsformer är dessutom att om de påbörjas i tid, kan ett antal operationer förhindras och därmed väntetider kortas.

Dessa fördelar är välkända för Gunilla Gunnarsson. Värdet av ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården genom kortade väntetider bör hanteras på ett holistiskt sätt. Diskussioner bör tas ur patientens synvinkel genom att analysera patientens resa inom sjukvården.

Regeringens mandat är tillräckligt brett för att Gunilla Gunnarsson, och hennes snart utsedda kollegor, ska kunna göra en förändring för patienterna – en förändring som inte bara skulle förbättra patienternas livskvalitet och möjliggöra för läkarna att använda de mest avancerade behandlingarna, utan också för att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Tomer Feffer, vd på Bayer AB och styrelseledamot i branschorganisationen Lif.

TOMER FEFFER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev