Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Var är psykologerna i Socialstyrelsens förslag?”

Publicerad: 22 mars 2017, 06:00

Erik Andersson, ordförande Sveriges kliniska psykologers förening, Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges psykologförbund, Maria Nermark, ordförande Psykolog­föreningen Region Skåne, och Martin Björklind, professions­ansvarig Sveriges psykologförbund.

Socialstyrelsen bör göra ett omtag: Höj ambitionsnivån och ta med psykologkompetensen, skriver fyra debattörer.


Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

I december kom Socialstyrelsen ut med nya riktlinjer kring vård vid depression och ångestsyndrom. Det finns många åsikter om dessa och Socialstyrelsen kommer i ett senare skede få en mer utförlig respons från Sveriges psykologförbund. Redan nu vill vi emellertid påpeka en viktig länk som saknas i resonemanget och som inte framkommit i debatten.

Psykisk ohälsa är ett växande problem i vårt samhälle vilket ställer nya krav på hälso- och sjukvårdens organisation att kunna leverera högkvalitativ psykologisk behandling. Precis som i den somatiska sjukvården är det viktigt med spetskompetens i diagnostik för att kunna leverera rätt behandling och på rätt sätt. Ångest- och depressionssymtom kan uppkomma på grund av en egentlig ångest eller depressions­sjukdom men kan också komma sig av en mängd andra faktorer såsom odiagnostiserade neuropsykiatriska svårigheter, tidig demens, trauma – både fysiska och psykologiska – begynnande eller pågående psykos. Listan kan göras lång, men orsakerna till sym­tomen bör först redas ut. Därefter behöver man ta ställning till en rad andra faktorer såsom suicidrisk, eventuella utvecklings­psyko­logiska avvikelser, neuro­psyko­logisk problematik som kräver vidare utredning etc. Det behövs alltså kunskap både inom utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi och psykiatri. Det behövs också kompetens i hur man ska utvärdera behand­lingen för att kunna säkerställa patientsäkerheten.

Psykologerna besitter den helhetskompetens som krävs.

Vi tycker att det saknas en tydlighet i riktlinjerna kring vilken kompetens som behövs för diagnostik och i många fall även för behandling. Psykologerna besitter den helhetskompetens som krävs för att kunna erbjuda och utvärdera evidensbaserad psyko­logisk behandling.

30–50 procent av patienterna på vårdcentralerna runt om i landet rapporteras lida av psykisk ohälsa, men mycket lite talas om att vården måste anpassas efter det. Patienterna tas inte alltid på allvar i organisationerna och vården är ojämlik. Det saknas psykologer på vårdcentralerna med deras unika kompetens och viktiga roll i att bygga upp en vård som kan möta psykisk ohälsa på ett sätt som är patientsäkert och förankrat i forskningen.

Ibland förs fram att det inte finns tillräckligt med psykologer att anställa. Visst kan det vara svårt att anställa i glesbygden, på samma sätt som det kan vara svårt att hitta allmänläkare på samma orter. Detta har dock inte varit ett argument för att sänka kvaliteten på medicinska rikt­linjer. På de flesta orter finns det inte heller brist på psykologer för arbete inom hälso- och sjukvård.

Problemet är snarare att psyko­loger lämnar landstingen på grund av att organisationen inte utnyttjar psykologernas spetskompetens inom diagnostik och behandling av psykisk ohälsa. Något som lätt kan åtgärdas och som skulle kunna betalas tillbaka fler­faldigt om vi får en stärkt vård för psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen bör alltså göra ett omtag: Höj ambitionsnivån och ta med psykologkompetensen i rikt­linjerna, för patientsäkerhetens skull!

Relaterat material

Professionerna splittrade kring kritiken av riktlinjer

Socialstyrelsen avvisar forskarkritik mot riktlinjer

Magnetströmmar kan bota depression

”Levnadsvanor bör integreras i de nya riktlinjerna”

ERIK ANDERSSON, ANDERS WAHLBERG, MARIA NERMARK OCH MARTIN BJÖRKLIND

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev