Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Var finns SLV:s expertis när den behövs bäst?

Publicerad: 2 juni 2009, 13:01

REPLIK Uffe Ravnskov med flera ger svar på Livsmedelsverkets replik om studier bakom kostråd.


För ett par månader sedan publicerades här på debattplats vår analys av Livsmedelsverkets 72 studier om det mättade fettets påstådda farlighet.

Nu har verket äntligen reagerat, men utan att svara på vår kritik – vi kan inte ens hitta termen mättat fett någonstans.

I stället skriver nutritions­avdelningens chef Ulf Bohman i ett inlägg att ”Livsmedelsverkets uppdrag är att ge råd till den friska befolkningen för långsiktigt hälsosamma matvanor”.

Han skriver även att ”Näringsrekommendationer och kostråd till den breda allmänheten måste vila på en bred vetenskaplig grund”.

Vi instämmer helt med den inställningen, men det förutsätter att det finns kompetens att förstå och tolka vetenskapliga arbeten på ett korrekt sätt. Tyvärr framgår det av Bohmans svar att sådan kompetens saknas.

Bohman skriver att ”det alltid kommer att finnas enstaka studier som talar emot slutsatserna av den samlade vetenskapliga bedömningen”. Han har uppenbarligen inte klart för sig att en av vetenskapens uppgifter är att falsifiera hypoteser.

Väl planerade och väl utförda studier som falsifierar en aldrig så många gånger framförd hypotes är just det som leder vetenskapen framåt. När det gäller det mättade fettets betydelse för vår hälsa finns det en avsevärd mängd studier av hög kvalitet, som visar på dess ofarlighet.

Bohmans svar på vår kritik kan bara tolkas på ett sätt: Livsmedelsverket saknar underlag för påståendet att mättat fett är farligt. Det finns således ingen anledning att varna vare sig patienter eller friska individer. Bohmans svar ger oss dessutom anledning att ställa andra frågor:

■ Är resten av kostråden lika dåligt underbyggda? 
   ■ Vem har gett Livsmedels­verket i uppdrag att ge kostråd till friska? 
   ■ Är ingen av verkets experter det minsta oroad över att den stadiga ökningen i västvärlden av övervikt och typ 2-diabetes sker parallellt med den ökande konsumtionen av kolhydrater och den minskande konsumtionen av mättat fett?

Slutligen är vi förvånade över att Livsmedelsverket låter Ulf Bohman, som saknar forskningsmeriter, diskutera denna fråga. Var finns verkets expertis när den som bäst behövs?

Uffe Ravnskov
Karl E Arfors
Andreas Eenfeldt
Christer Enkvist
Björn Hammarskjöld
Johan Hedbrant
Tore Persson
Göran Petersson
Tore Scherstén
Ralf Sundberg
Jørgen Vesti-Nielsen
Lars Werkö

Uffe Ravnskov
är docent.

Karl E Arfors
är professor.

Andreas Eenfeldt
är läkare.

Christer Enkvist
är överläkare.

Björn Hammarskjöld
 är överläkare och fil lic i biokemi.

Johan Hedbrant
är forskningsingenjör.

Tore Persson
är läkare.

Göran Petersson
är professor.

Tore Scherstén
är professor och före detta sekreterare i Medicinska forskningsrådet.

Ralf Sundberg
är docent.

Jørgen Vesti-Nielsen
är överläkare.

Lars Werkö
är professor och före detta ordförande i Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev