Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vår rekommendation är väl underbyggd”

Publicerad: 30 januari 2017, 06:00

Gerd Lärfars, ordförande, Stockholms läns läkemedelskommitté, och Paul Hjemdahl, ordförande, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar

Foto: Anna Molander

Behandling ska alltid anpassas till den aktuella patienten och förskrivarna kan använda läkemedel utanför Kloka listan, skriver Stockholms läns läkemedelskommitté i en replik på ett tidigare debattinlägg.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingStroke

Stockholms läns läkemedelskommittés roll är att ge rekommendationer och därigenom främja en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom landstinget, vilket bland annat sker genom Kloka listans rekommendationer.

När det finns flera läkemedel med likvärdig medicinsk ändamålsenlighet och relevant indikationsområde är det ett viktigt uppdrag för läkemedelskommittén att begränsa antalet läkemedel som rekommenderas. Denna målsättning delas av flertalet läkemedelskommittéer i Sverige.

Valet av apixaban (Eliquis) som förstahandsalternativ och dabigatran (Pradaxa) jämte warfarin som andrahandsalternativ för nyinsättning vid strokeförebyggande behandling av patienter med förmaksflimmer är väl underbyggt:

■ Alla fyra noak har dokumenterats i varsin interventionsstudie som jämför med warfarin. Apixabanstudien visade bäst resultat med en reduktion av mortaliteten och färre allvarliga blödningar. Dabigatranstudien visade även bra resultat med skillnader mellan de två doser som dokumenterades i studien. Apixaban har även jämförts med ASA i en stor studie som visade halverad strokerisk utan fler allvarliga blödningar.
■ Apixaban är mindre beroende av njurfunktionen än övriga noak vilket är en fördel med tanke på hög ålder och dålig njurfunktion hos många flimmerpatienter. Dabigatran är det noak som är mest beroende av njurfunktion men har å andra sidan god dokumentation avseende hur plasmahalter av medlet förhåller sig till effekt och säkerhet. Dabigatran har dessutom en specifik antidot.
■ Våra uppföljande real life-data i Stockholms läns landsting visar bättre persistens med apixaban och warfarin än med rivaroxaban eller dabigatran samt att noak är minst lika effektiva och säkra som warfarin i Stockholms sjukvård.

Målet med Kloka listan är att ge klara och tydliga rekommendationer.

I valet mellan noak när de först kom in på Kloka listan 2015 på denna indikation, prioriterade vi ned rivaroxaban bland annat därför att medlet endast var non-inferior i jämförelse med en lågkvalitativ warfarinbehandling i ROCKET AF-studien. Rivaroxaban gav upphov till fler gastrointestinala blödningar. Senare har sju observationella studier funnit fler allvarliga blödningar med rivaroxaban än övriga medel, men rivaroxaban har inte haft bättre effekt på stroke.

Målet med Kloka listan är att ge klara och tydliga rekommendationer som är enkla att följa för förskrivare i länet och som passar en bred patientpopulation. Behandlingen ska dock alltid anpassas till den aktuella patientens förutsättningar och önskemål och förskrivarna kan använda läkemedel utanför Kloka listan.

Vår rekommendation strider inte mot Socialstyrelsens riktlinjer eftersom de noak som rekommenderas finns med där.

Vi är inte förvånade över att Bayer väcker frågan om rekommendationerna utan välkomnar möjligheten att förtydliga vårt ställningstagande på Kloka listan.

Relaterat material

”Stockholms Kloka Lista strider mot Socialstyrelsens rekommendationer”

GERD LÄRFARS OCH PAUL HJEMDAHL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev