Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vård-it måste inte vänta på ett paradigmskifte”

Publicerad: 16 november 2017, 06:00

Det handlar om att skapa en gemensam infrastruktur för vård-it i Sverige, skriver Viktor Madsen, AT-läkare, i den pågående debatten om Västra Götalands journalsystem.


Ämnen i artikeln:

Västra Götalandsregionen

I en replik till min beskrivning av it i sjukvården i Västra Götaland poängterar Martin Andréasson, moderat regionråd i Västra Götaland, att arbetet som pågår är mycket bredare än att bara byta ut ett journalsystem mot ett nyare och bättre. Medarbetare involveras och man arbetar med informatik, begrepp, termer och standarder.

Vad Andréasson inte tycks se, liksom i SvD debatt i juli 2015, är att det egentliga arbetet som behövs är betydligt bredare än så.

Det handlar om att skapa en gemensam infrastruktur för vård-it i Sverige, en nationell patientdatamiljö som tar oss bort från inlåsta landstings- och region­specifika informationslösningar. Där Sveriges medborgare äger sin patientdata, information görs åtkomlig i realtid för certifierade forsknings- och konsumentapplikationer, interagerar med automatisk mätapparatur, ligger till grund för beslutsstöd och där geografisk lokalisering, vårdform eller typ av journalklient är oväsentligt.

På samma sätt som man fritt kan välja elbolag utan att elen stannar halvvägs och behöver levereras per post i ett batteri eller att banker och mobiloperatörer kan kommunicera med andra banker och mobiloperatörer genom branschgemensam infrastruktur, behövs en infrastruktur för vård-it.

Beskrivningarna som Martin Andréasson använder låter bekanta. Det är samma som förekom i 3R-projektet tillsammans med Stockholms läns landsting och Region Skåne som gick av stapeln år 2014 och i graven år 2016. Det är bra att politiker har höga ambitioner. Tyvärr tycks det ofta som man utgår från att förändringar är möjliga endast i samband med ett paradigmskifte, vilket får till följd att verksamhetsutveckling kopplad till nuvarande teknik och system avstannar. Innan de förändringar i system och arbetssätt som Andréasson syftar på är implementerade, med tillhörande överklaganden som nu i Region Skåne, är vi inne i mitten på 2020-talet.

Vad hade man kunnat göra annorlunda?

Vid införandet av Asynja i primär­vården borde det under den åtta år långa processen någon gång uppstått en fundering över det rimliga i att ha två skilda journal­system för sluten- och öppenvård som inte kan kommunicera med varandra. Om Asynja, som läsare påpekat, är samma applikation som Take Care med inte­grerad akutliggare, akutuppgifter, röntgen- och odlingssvar, digitala remisser, tidbokningskalender m m är det svårt att förstå varför man inte likt andra landsting nyttjat systemet både för sluten- och öppenvård. Då hade man skapat förändringar i arbetssätt som legat till grund för den verk­samhets­utveckling Andréasson önskar.

Det fyller dock mindre funktion att fokusera på dåtid så frågan blir alltså, vad kan vi göra här och nu?

Exempelvis skulle man i ett slag kunna avveckla dubbel­signeringen av remisser som tillsammans med obefintlig administrationstid leder till förlängda ledtider i Västra Göta­lands­regionen. I akutskedet skulle man kunna nyttja elektronisk läke­medels­ordination, under larm med samma förfarande som under operation. Då har vi direkt minskat antibiotikaanvändningen i hela regionen, med tusentals dagar på årsbasis. Krav skulle kunna ställas på verksamheterna att tillhandahålla VPN till bak­jours­linjerna för att undvika hantering av patientuppgifter per mail och sms. På akutmottagningar skulle man kunna arbeta för sammanslagna eller när­belägna sjuksköterske- och läkar­expeditioner för effektivare arbete.

Uppmaningen till Martin Andréasson blir därför att det inte är allt eller inget, dåtid eller framtid. Att alltid lyssna på sina verksamheter och medarbetare, inte endast inför omvälvande it-satsning många år fram i tiden. Att inte endast förvalta och vänta på paradigmskiften, med uppenbar risk för effektivitetsförluster och svårare framtida omställningar, utan att aktivt utveckla och hela tiden ställa sig frågan vad vi kan göra här och nu för att förbättra.

Relaterat material

”Västra Götalands it-system får mig att sakna Take Care”

”Satsningen på nytt kärnsystem i Västra Götaland helt nödvändig”

VIKTOR MADSEN

Ämnen i artikeln:

Västra Götalandsregionen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev